Binnen- en Buitenscan

Iedere (maatschappelijke) zorglocatie is anders en dat betekent dat de grootste kansen voor vergroening ook overal anders zijn. IVN gaat met de ‘Binnen en Buitenscan’ op zoek naar de beste manier om natuur een vast onderdeel te maken op jouw locatie: voor zowel bewoners als medewerkers.

Met de scan brengen we niet alleen de fysieke omgeving van een locatie in kaart maar kijken we ook naar haar bewoners en werknemers. Zo ontdek je waar de grootste kansen liggen om te vergroenen: niet alleen fysiek (buiten maar ook binnen) maar ook in het werkproces (groene activiteiten en groene overleggen). We onderzoeken vragen als: is er al een medewerker met veel natuurkennis, welke activiteiten willen bewoners graag doen en welke partijen bevinden zich in de buurt om een groene activiteit mee op te zetten? Op basis van de resultaten uit deze scan baseren we ons advies voor een verdere aanpak.

Hoe werkt het?

 1. Startsessie
  Tijdens een door IVN begeleide sessie van een dagdeel kijkt IVN samen met een team van medewerkers van de (maatschappelijke) zorglocatie welke kansen er liggen om de locatie te vergroenen. Hierbij onderzoeken we de kansen voor: cliënten, medewerkers en de fysieke omgeving. We doen in ieder geval een (1) Omgevingsscan (2) Behoefteonderzoek (met de belangrijkste groene wensen en talenten van o.a. bewoners en medewerkers), en (3) Groene Werkdagscan van het huidige werkproces. Ter voorbereiding levert IVN vragenlijsten aan waarmee onder bewoners, medewerkers en eventueel andere betrokkenen input voor deze Startsessie kan worden verzameld.
 2. Groene kaart van de omgeving
  De resultaten uit de omgevingsscan ontvang je aantrekkelijk visueel vormgegeven op een Groen kaart van de omgeving. Hierdoor is het voor de hele locatie (huidige en nieuwe medewerkers) duidelijk met welke partijen natuurlijke activiteiten kunnen worden opgezet. 
 3. Vergroeningsadvies
  Op basis van de resultaten uit de Startsessie adviseert IVN welke groene activiteiten en welke fysieke vergroeningsmogelijkheden het meest kansrijk zijn. Daarnaast maken we inzichtelijk op welke wijze medewerkers en bewoners meer de natuur kunnen gebruiken tijdens hun (werk)dag.
 4. Opmaat naar echt meer groen
  Indien je als (maatschappelijke) zorglocatie op basis van het vergroeningsadvies besluit de locatie verder te vergroenen kan IVN een co-creatie sessie begeleiden. Tijdens deze sessie maken we een plan om binnen de locatie meer natuurinclusief te werken en te wonen.

Resultaten

Een duidelijk advies op welke manier natuur een structureel onderdeel kan zijn van de (werk)dag van medewerkers en bewoners. Onder dit advies hoort in ieder geval: (1) een Groene kaart van de omgeving, (2) een Behoefteonderzoek een (3) Groenscan. Optioneel kijkt IVN samen op welke manier dit alles past in een alomvattende aanpak.

Wat vragen we van jou?

 • Het vrijmaken van een team medewerkers voor de volgende sessies: Startsessie en Opmaat naar echt meer groen.
 • Het voorbereiden van de Startsessie door het verzamelen van input bij jouw medewerkers/collega's.

Prijsindicatie

€2000,- exclusief btw en materiele kosten
€1600,- (exclusief laatste sessie “Opmaat naar echt meer groen”)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ruben Mulder, projectleider Natuur & Gezondheid, via r.mulder@ivn.nl of 06-11954572.