De Grevelingen

Op de grens van Zuid-Holland en Zeeland, tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland ligt het grootste zoutwatermeer van West-Europa. De Grevelingen neemt binnen de Delta een bijzondere plaats in en is een belangrijk leefgebied voor veel, vaak zeldzame planten en dieren; boven én onder water. .

Aan de westzijde begrensd door de Brouwersdam en aan de oostzijde door de Grevelingendam is de voormalige zeearm van de Noordzee een uniek natuurgebied waar het getij verdwenen is. Toeristen weten het gebied al jaren te vinden en te waarderen. De Grevelingen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Een bijzonder natuurgebied om te koesteren én om van te genieten!

Verbonden eilanden

Goeree en Overflakkee waren eens twee afzonderlijke eilanden. Over de ontstaansgeschiedenis van Goeree is maar weinig bekend. Het eilandje heeft een hoge ouderdom. Overflakkee is aanmerkelijk jonger en in zijn geheel door mensenhanden gemaakt met hier en daar wat hulp van de natuur.
Ook Schouwen en Duiveland waren twee afzonderlijke eilanden die gescheiden werden door de Gouwe. De Gouwe stroomde van de Oosterschelde in het zuiden tot de Sonnemare in het noorden. Het vormde de scheiding tussen het eiland Schouwen aan de ene en de eilanden Duiveland en Dreischor aan de andere kant.

Deltaplan

Hoewel het Deltaplan al was bedacht voor de watersnood van 1953, gaf deze gebeurtenis de doorslag om de Nederlandse kustlijn met ongeveer 700 kilometer te verkorten door het aanleggen van gesloten en doorlaatbare dammen tussen Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Ook de Grevelingen moest aan twee kanten worden afgesloten. In het oosten kwam in 1965 de Grevelingendam gereed; in 1971 werd in het westen de Brouwersdam als stormvloedkering opgeleverd. Het Grevelingenmeer was geboren.   

Het Grevelingenmeer is het resultaat van zeespiegelstijgingen en-  dalingen, de invloed van zout en zoet water in het gebied en na de komst van de mens en de eeuwenoude strijd tussen mens en zee.