Contact Limburg

IVN Limburg (beroepsorganisatie)

Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
0475 38 64 60
email: limburg@ivn.nl  

Kijk hier voor onze medewerkers

IVN District Limburg (vrijwilligersorganisatie)

p/a Marianne Bonten
Puntelstraat 34
6369 TC Simpelveld
Tel. 045 5440198   
E mail: mariannebonten@gmail.com  

Bankrekening IVN District Limburg
IBAN: NL57 INGB 0001 168814
t.n.v. IVN-Limburg
penningmeester Rolf Kapma 
email: IVNkapma@gmail.com
KvK: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40204342

Webredactie IVN District Limburg

kopij: wgcom.ivnlimburg@gmail.com