Schone Rivieren

IVN zet zich in voor schone uiterwaarden en rivieren in Nederland. Dat doen we door samen met vrijwilligers de rivieren en uiterwaarden op te ruimen én door vrijwilligers en omwonenden kennis te laten maken met het mooie rivierengebied.

Schone en Beleefbare Waal

In Gelderland worden de oevers en uiterwaarden van de Waal elk jaar schoongemaakt door meer dan 1000 vrijwillige Waaljutters. Tijdens de opruimacties verzamelen de vrijwilligers belangrijke informatie over de afval die ze opruimen. De vrijwilligers zijn afkomstig van lokale verenigingen in de acht deelnemende gemeenten (Rijnwaarden, Lingewaard, Lingewaal, Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en Waal en Neder-Betuwe).

IVN Gelderland is initiatiefnemer en ondersteunt de gemeenten bij het coördineren van de vrijwilligersacties. Daarnaast monitort IVN Gelderland het opgehaalde afval in de acht gemeenten. Naast de opruimacties zetten we ook in op de beleving van de Waal door andere doelgroepen, zoals recreatieondernemers en scholen.

Meer weten over een Schone en Beleefbare Waal? Neem contact op met Bas van Lith van IVN Gelderland.

schone rivierenSchone Rivieren

Met het initiatief ‘Schone Rivieren’ gaan IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee samenwerken om de toevoer van plastic via rivieren aan de bron te stoppen. Nieuw is dat we een citizen science project opzetten waarbij we met vrijwilligers een grootschalig afvalonderzoek gaan uitvoeren. Zo pakken we het plastic afval probleem bij de bron aan. Meer weten over dit bijzondere project? Neem contact op met Bas van Lith van IVN Gelderland.