Gelderland
Jongeren
vrijdag03jun2022

Jongeren uit Lochem adviseren gemeente over biodiversiteit

De Achterhoek is een prachtige streek en staat bekend om het kenmerkende cultuurlandschap. Helaas staat, net als op veel andere plekken, de natuur onder druk. Om de biodiversiteit te versterken heeft de gemeente Lochem een biodiversiteitsplan gemaakt. Het IVN Jongeren Adviesbureau betrok jongeren van het Staring College in Lochem bij de opgave om inwoners te vertellen over dit plan. Donderdag 2 juni presenteerden de leerlingen hun creatieve ideeën en adviezen aan hun opdrachtgever gemeente Lochem.
 

De biodiversiteit neemt wereldwijd af. Ook in het groene Lochem. Gelukkig kunnen we samen werken aan het herstel van de biodiversiteit. In het biodiversiteitsplan zijn negen dier- en plantensoorten aangewezen waar gemeente Lochem, samen met inwoners, extra hard haar best voor wil doen. De putter, de egel, de dwergvleermuis, de steenuil, de roodborsttapuit, de kamsalamander, de weidebeekjuffer, de margriet en de eik. Als het met deze soorten goed gaat, betekent het namelijk dat andere soorten het ook beter hebben.
 

Hoe kunnen inwoners helpen?

Om de plannen voor de zogeheten gidssoorten te laten slagen moeten zoveel mogelijk mensen in de gemeente weten hoe zij deze soorten kunnen helpen. In opdracht van de gemeente hebben leerlingen van drie klassen van het Staring College zich enkele weken beziggehouden met dit vraagstuk. In het project deden zij onder meer onderzoek naar het leefgebied en de ideale omstandigheden van de verschillende gidssoorten. Daarna zijn zij gaan ‘vloggen voor de biodiversiteit’. In hun vlogs formuleerden zij praktische tips. IVN Gelderland faciliteerde dit jongerenadviesbureau in nauwe samenwerking met lokale natuurkenners van IVN- afdeling Noord-Midden Achterhoek.


Ideeën gepresenteerd

Tijdens de eindpresentatie op donderdag 2 juni presenteerden de jongerenadviseurs hun vlogs vol creatieve ideeën en praktische tips aan de gemeente. Vogelvriendelijke akkers om de leefomgeving van de roodborsttapuit te verbeteren, watertrappen voor de weidebeekjuffer, doorgangen in schuttingen zodat egels zich makkelijker kunnen verplaatsen. Het beste voorstel kwam uiteindelijk van het adviesbureau dat zich verdiept had in de dwergvleermuis. “Jullie hebben een leuke en leerzame vlog gemaakt over deze kritische soort, vol tips om de leefomgeving te verbeteren”, aldus raadslid Henk van Zeijts. Om de dwergvleermuis te stimuleren kunnen bewoners onder andere vleermuiskasten ophangen in bomen of aan hun gevel. Ook adviseren de jongeren om veel bloemen te planten, zodat de dwergvleermuis voldoende insecten kan eten.

 

Een compilatie van de vlogs is binnenkort te zien op de kanalen van de gemeente Lochem.

JAB Achterhoek

Jongeren Adviesbureau Achterhoek

Het project in Lochem is onderdeel van het IVN Jongeren Adviesbureau Achterhoek: meer dan 750 jongeren uit de Achterhoek van acht VO en MBO scholen adviseren bestuurders en organisaties over een lokaal vraagstuk rondom biodiversiteit. IVN Jongeren Adviesbureau – Achterhoek word georganiseerd door IVN Gelderland in opdracht van de Provincie Gelderland en is onderdeel van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.