De Groene Leerling

Met het project ‘De Groene Leerling’ willen IVN Flevoland en Landschapsbeheer Flevoland basisschoolleerlingen tijdens hun ‘schoolloopbaan’ mee naar buiten nemen. Om te bewegen, om te spelen, om te leren, maar vooral om hen te betrekken bij het groen in hun omgeving. 

Aan dit project doen 15 basisscholen uit de Noordoostpolder, Zeewolde en Dronten mee. Alle plekken zijn inmiddels opgevuld. Meer weten over wat we kunnen betekenen voor het vergroenen van jouw basisschool? Kijk dan hier bij de Flevolandse revolutie groene en gezonde schoolpleinen. 

Wat houdt De Groene Leerling in? 

1. Een groen schoolplein
De school krijgt de mogelijkheid een deel van het schoolplein te vergroenen én geschikt te maken om buiten les te geven. Het ontwerpen en het vergroenen gebeurt samen met de leerlingen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners. Ook in het onderhoud van het vernieuwde gedeelte krijgen leerlingen een rol. 

Op school wordt een workshop verzorgd over het organiseren van het onderhoud van het plein.  We vragen de school een pleinteam samen te stellen, bestaande uit leerlingen en ouders, die de ambassadeur voor de vergroening zijn. 

2. Het buitenlokaal ofwel buiten les geven
Uit onderzoek is gebleken dat twee derde van de leerkrachten vaker buiten les zou willen geven, maar hoe doe je dat concreet en praktisch? IVN verzorgt voor de leerkrachten op school een workshop over buiten les geven. Door het aanreiken van handvatten, tips en trucs en het wegnemen van drempels wordt het schoolplein niet alleen een speelplek, ook een klaslokaal: het buitenlokaal. 

3. Werken in de natuur, op of rond de school
Leerlingen van de bovenbouw (groep 6, 7, 8) werken één keer per jaar mee aan het onderhoud van natuur in de eigen leefomgeving, bij voorkeur jaarlijks in hetzelfde stukje groen. Deze beheerwerkzaamheden worden door Landschapsbeheer Flevoland begeleid. Voorafgaand aan het werken buiten krijgen de leerlingen in de klas een introductieles. 

4. Natuurlessen op school 
In het project worden, in overleg met de school, natuurlessen op maat verzorgd. Voor een deel zullen  deze lessen plaatsvinden op het schoolplein, bijvoorbeeld voor de jongere leerlingen, voor een  deel in een groenstrook rond de school. Om de natuur in het gebied beter te leren kennen, maar ook om de relatie tussen de werkzaamheden en de natuurwaarden te begrijpen. 

5. Handen uit de mouwen, samen met buurtbewoners
Bij de aanleg en het onderhoud van het schoolplein zijn extra handen zeer welkom. We betrekken ook de buurtbewoners en (groot)ouders bij de aanleg, gebruik en onderhoud van het plein. De school kan hier aan meewerken, bijvoorbeeld door het plein na schooltijd open te stellen voor de buurt (als speelplek of ontmoetingsplek). 

Wat van de school gevraagd? 

Deelname aan het project is gratis voor de school. Wel wordt een actieve inbreng van leerkrachten en/of schoolleiding bij de verschillende onderdelen van het project verwacht. 

Interesse om mee te doen met jouw school?

Wil je ook meer naar buiten met uw leerlingen en een groener plein realiseren? IVN Flevoland en/of Landschapsbeheer Flevoland gaan hierover graag in gesprek. Stuur een mail naar flevoland@ivn.nl en wij nemen contact met je op.

logo's de groene leerling