Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Training Mantelzorgwandeling

Mantelzorg

Mantelzorg is geen keuze maar overkomt je uit liefde voor een familielid, vriend of buur die behoefte heeft aan zorg. In onze samenleving speelt de mantelzorger een centrale rol: in Nederland wonen zo’n 4 miljoen mantelzorgers. Eén op de tien mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Om de zorg met plezier vol te kunnen houden, is het belangrijk de vitaliteit van de mantelzorger te versterken. Tot nu toe speelt de natuur in de ondersteuning van mantelzorgers nauwelijks een rol. 

Naar buiten

Frisse buitenlucht en beweging is goed voor iedereen, ook voor mantelzorgers. Maar veel mantelzorgers komen er niet aan toe om naar buiten te gaan. En dat terwijl de natuur juist voor deze mensen zoveel goeds te bieden heeft! Tal van onderzoeken hebben de heilzame werking van natuur aangetoond. Buiten zijn is goed voor het humeur, nodigt uit tot sociale contacten en verhoogt de algehele gezondheid. Een natuurlijke omgeving vermindert stress, verbetert de concentratie en nodigt bovendien uit tot bewegen! De mantelzorgwandeling is een mooie manier om mantelzorgers te inspireren vaker naar buiten te gaan, zowel voor zichzelf als met degene waarvoor zij zorg dragen. 

De Mantelzorgwandeling

Het uitgangspunt van de Mantelzorgwandeling is om naast het bieden van ontspanning en contact met andere mantelzorgers, de helende werking van de natuur te laten ervaren en perspectief te bieden hoe zij de natuur in hun zorgtaak kunnen betrekken. De wandeling is gericht op het beleven van de natuur en niet op overdracht van natuurkennis. Onderzoek naar de effecten van de Mantelzorgwandeling (J. Maas, 2017) wijst uit dat de wandeling: 
•    stress reducerend werkt, 
•    zorgelijke gedachten doet verdwijnen, 
•    problemen naar de achtergrond doet verschuiven, 
•    bijdraagt aan een intensiever lotgenoten contact.

Voor wie 

De training is bedoeld voor IVN-vrijwilligers, die graag iets willen doen voor mantelzorgers. In de training werk je met werkvormen gericht op natuurbeleving. Werkvormen waarbij je de natuur op een creatieve manier inzet, werkvormen waarmee je de rust en ruimte van de natuur ontdekt, werkvormen waardoor je met al je zintuigen de natuur ervaart. Tijdens de training ga je actief aan de slag met het oefenen van deze natuurbelevingsactiviteiten. Ter ondersteuning krijg je de handleiding Mantelzorgwandeling. De training is gratis en wordt begeleid door José de Jonge. 

 

Programma  27 september 2019

12.45 – 13.00

Inloop met koffie/thee 

13.00 – 13.30

Welkom en kennismaking 

13.30 – 13.45

De wereld van de mantelzorger 

13.45 – 14.15

Introductie Mantelzorgwandeling

14.15 – 16.45

Zelf aan de slag met buitenactiviteiten voor mantelzorgers

16.45 – 17.00

Evaluatie

17.00

Afsluiting