Veilige en duurzame steden

‘Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam’ (SDG 11)

Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Steden kunnen een groot verschil maken: ze zijn goed voor zo’n 60 tot 80 procent van alle energieconsumptie en zo’n 75 procent van de carbon emissies. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid. In Nederland woont ruim 91 % van de totale bevolking in steden. De urbanisatiegraad van Nederland is dan ook erg hoog.

De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer. IVN impact van steden op het milieu. In het sterk verstedelijkte Nederland staat de groenruimte onder druk. Terwijl natuur belangrijk is voor de gezondheid van de stedelingen en tevens ingezet kan worden om de waterhuishouding/ riolering op orde te houden, hitte te reguleren en lucht op natuurlijke wijze te zuiveren. Vanuit ons kernthema ‘Natuur in de buurt’  helpt IVN buurtbewoners, scholen, gemeenten en organisaties de buurt te vergroenen. Samen zorgen we voor meer natuur in de buurt, zodat iedereen er gezonder en prettiger kan leven.

Projecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG: