Over Gezonde Buurten

In eerdere buurtprojecten hebben IVN en Jantje Beton gemerkt dat kinderen belang hechten aan groen in de buurt en aan een gevarieerde en (sociaal) veilige speelomgeving. Wij denken dat een buurt meetbaar gezonder en leefbaarder wordt als kinderen een blijvende stem krijgen en actief invloed kunnen uitoefenen op hun eigen buurt. Onze droom is een Nederland waarin de fysieke inrichting, sociale omgeving en de organisatie van de leefomgeving erop zijn gericht een gezonde leefstijl bij kinderen en volwassenen vanzelfsprekend te maken. We geloven dat echte verandering bij de kern begint, daarom hebben kinderen en andere buurtbewoners de regie in onze projecten.