Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Natuur & Recreatie

Natuurrecreatie draagt bij aan de gezondheid en versterkt de band tussen mens en natuur.  IVN stimuleert dit duurzaamheidsbesef, en werkt aan het vergroten van draagvlak voor de instandhouding van de Nederlandse natuur, zodat we daar nu en in de toekomst van kunnen blijven genieten.