Vrijwilligers

IVN is een organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Dat doen we op scholen, in de zorg, in Nationale Parken en in dorpen en buurten. De 170 afdelingen spelen hierin een belangrijke rol. De vereniging telt eind 2017 ruim 24.400 leden, een netto groei van bijna 1900 leden in 2017. Daarnaast hebben veel afdelingen ook lokale donateurs of sympathisanten waarvan er inmiddels ruim 2300 zijn opgenomen in de landelijke database.

Vernieuwing vrijwilligersbeleid

Zo’n 8.700 vrijwilligers zijn actief bij IVN. Dat aantal groeit nog steeds. Ze worden vaak opgeleid tot natuurspecialisten, van gecertificeerd Natuurgids tot natuurouder of moestuinexpert. Al die actieve vrijwilligers organiseren veel excursies, cursussen, wandelingen, kinderactiviteiten, tentoonstellingen en opleidingen. Sinds november 2017 kent IVN een projectleider vernieuwing Vrijwilligersbeleid: Ilja Beudel. Zij zal samenwerking tussen de beroepsorganisatie en de vrijwilligers van IVN stimuleren en afdelingen en regio’s helpen met een toekomstgericht vrijwilligersbeleid.

Deze doelstellingen van het vrijwilligersbeleid zijn ook vastgelegd in de nieuwe Meerjarenvisie IVN2021, uitgewerkt naar drie bouwstenen: 1. Samen Programmeren, 2. Diversiteit aan vrijwilligers en open en vitale organisatie 3. Adequate ondersteuning. Mooie voorbeelden van IVN-projecten waar vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken zijn de moestuincampagne, de Slootjesdagen en de cursus paddenstoelen en planten.

Excursie vrijwilligersdag groene motor

Natuurontdekkers

Een belangrijke nieuwe loot aan de IVN-stam is de landelijke werkgroep Natuurontdekkers. Stichting Natuurontdekkers werd in 2013 opgericht vanuit Veldwerk Nederland om natuurkampen te organiseren voor kinderen in de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar. Eind 2017 besloot het bestuur van de Natuurontdekkers samen met de circa 50 enthousiaste vrijwilligers om verder te gaan als werkgroep van IVN. Met de integratie van Natuurontdekkers bouwt IVN voort aan een landelijk aanbod voor alle leeftijdsgroepen waardoor een ‘doorlopende beleeflijn’ ontstaat van de kindergroepen in de afdelingen via Het Bewaarde Land, Natuurontdekkers, WoesteLand en Junior Rangers naar de vereniging IVN. Door de gestage uitbreiding van ons jeugdnetwerk groeit ook de samenwerking met andere groene jongerenorganisaties, zoals NJN en JNM. Daardoor wordt het steeds gemakkelijker om vroeg of laat de overstap te maken naar ons groeiende netwerk  van groene IVN-vrijwilligers.

IVN Valkenswaard2017 was weer voor veel afdelingen een jubileumjaar. Ook voor IVN Valkenswaard, 50 jaar jong. De afdeling heeft een scholenwerkgroep die dit jaar voor de 30ste keer een scholententoonstelling organiseerde voor alle basisscholen in de gemeente. Voorzitter Emile Weijters: ‘In 30 jaar hebben we 100.000 kinderen op bezoek gehad.’

IVN West-FrieslandIVN West-Friesland vaart jaarlijks met honderden mensen door de wateren bij het Streekbospaviljoen Bovenkarspel. In mei opende schipper Theo Ruiter onder grote belangstelling het door hemzelf ontworpen botenhuis waarin ‘De Wilskracht’ nu een nieuwe, veilige beschutting vindt.

IVN WesterveldIVN Westerveld nam met veel lokale bijenactiviteiten, afgesloten met een tweedaags symposium, een voorschot op de bijencampagne Nederland Zoemt! van IVN, Natuur & Milieu, LandschappenNL en Naturalis. 270 bezoekers kwamen naar Frederiksoord om onder andere te luisteren naar de befaamde Engelse bijenexpert Dave Goulson.

IVN Eelde-PaterswoldeEn over bijen gesproken. De afdeling Eelde-Paterswolde, die in 2017 haar 70 (!) jarig bestaan vierde, opende met de lokale imkersvereniging het Bijenbos. Samen onderhouden zij het educatieve natuurpad met als hoogtepunt de bijenstal aan de Helmerdijk in Eelde.

IVN Heeze-LeendeSteeds meer afdelingen maken gebruik van crowdfunding. IVN Heeze-Leende zamelde 5000 euro in voor een rolstoelpad op de Stabrechtse Heide. Het bedrag werd verdubbeld door de plaatselijke Rabobank en aangevuld uit andere fondsen. De aanleg startte in augustus, op 19 mei 2018 wordt het pad feestelijk geopend.

IVN Parkstad LimburgDe gezamenlijke afdelingen in Parkstad Limburg gingen op Natuurontdekkingsreis en namen tal van belangstellenden mee. Een prachtige light-variant op de Natuurgidsenopleiding met 10 bijeenkomsten en negen excursies, georganiseerd in samenwerking met Natuurhistorisch Genootschap Limburg (NHGL).

IVN LeeuwardenIVN Leeuwarden ging de uitdaging aan en zocht samenwerking met studenten van het groene Nordwin College. Zij inventariseerden het waterleven in De Potmarge, handig voor slootjesactiviteiten van de afdeling, en ze ontwierpen een interactief lespakket. Een volgende groep studenten gaat verder om het lespakket met duurzame materialen uit te voeren.

Samen staan we sterker

IVN werkt al jaren samen met de KNNV Vereniging voor Veldbiologie. Eind 2016 sloten we een driejarige overeenkomst waarbij ook de Heimans en Thijsse Stichting aansloot. Deze stichting, met de fraaie natuurbibliotheek in het Hugo de Vriesgebouw, beheert de nalatenschap van de grondleggers van de natuurbescherming in Nederland, Jac P. Thijsse en Eli Heimans. IVN en KNNV waren voor het eerst ook medeorganisatoren van het jaarlijkse Heimans en Thijsse symposium, dat dit jaar onder de titel ‘Bloemrijk of gifgroen’ zeer druk werd bezocht en ruime aandacht kreeg in de media. Aan het eind ontving Ben Koks, dé inspirator van Werkgroep Grauwe Kiekendief in Groningen, de Heimans en Thijsseprijs 2017 uit handen van voorzitter Frank Berendse. De landelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de drie organisaties richt zich vooral op projecten rond vergroening van particuliere tuinen (Operatie Steenbreek), de organisatie van natuurreizen en educatie. Dat leidde eind 2017 tot de publicatie van een nieuwe gezamenlijke cursus over wilde planten. Lokaal weten IVN- en KNNV-afdelingen elkaar steeds beter te vinden. Ook de banden met de jeugdbonden - WoesteLand (de jongeren van IVN), NJN en JNM – zijn verder aangehaald.