Noord-Brabant

In 2016 heeft IVN Brabant ingezet op het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur, door groene buurtinitiatieven te ondersteunen en initiatieven bij natuurgebieden buiten de bebouwde kom. Door een ‘ketting van activiteiten’ bijelkaar te brengen ontstaan ‘groene lopers’ waarlangs mens en natuur met elkaar worden verbonden. Deze aanpak is succesvol ingezet in de Maashorst en het Groene Woud en zal de komende jaren rond meer natuurgebieden in Brabant in gang worden gezet.

Langs de Maas zijn diverse initiatieven voor aanpak van zwerfafval met elkaar verbonden. Onder de noemer ‘Schone Maas’ kan gezamenlijk meer impact worden bereikt in het terugdringen van de plastic soep.

Natuurtochten tijdens Mantelontzorgdagen

Tijdens Mantelzorgdagen organiseerde IVN in Brabant, in samenwerking met Mezzo, de landelijke organisatie voor mantelzorgers, op drie locaties natuurtochten met in totaal 180 deelnemers. Tijdens deze dagen worden mantelzorgers in de watten gelegd en beleven zij de natuur tijdens een natuurtocht op maat.

In Nederland zijn zo’n 4 miljoen mantelzorgers actief. Om de zorg met plezier vol te houden is het zaak de draaglast te verlichten, de eigen regie te versterken en slimme verbindingen met elkaar te leggen. Natuur kan hierin een belangrijk instrument zijn door de positieve invloed ervan op gezondheid van mensen en de bevordering van beweging en ontmoeting.

Accepteer cookies

Uit onderzoek blijkt dat de natuurtochten door de meeste mantelzorgers worden ervaren als een stressherstellende bezigheid. Door de natuurtocht hebben de betrokken mantelzorgers intensiever contact met lotgenoten. De tocht geeft hen ruimte om ervaringen te delen, zorgt voor een toename aan zelfvertrouwen, maakt dat de mantelzorgers meer weloverwogen beslissingen nemen en weten dat de zorg tijdelijk overgenomen kan worden. De tocht wordt beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,6. De meeste mantelzorgers zouden graag nog een keer deelnemen aan de natuurtocht.

Verslag natuurdag mantelzorg in Breda

Natuurtochten tijdens Mantelontzorgdagen

Kinderprogramma Het Bewaarde Land

Het Bewaarde Land is een driedaags natuurbelevingsprogramma voor groep vijf en zes van het basisonderwijs dat verspreid over drie weken plaatsvindt. We nodigen kinderen uit om op een avontuurlijke manier, met alle zintuigen, de natuur te ontdekken en te ervaren. Zo doen ze spelenderwijs kennis op.

In Brabant zijn vier Bewaarde Land-locaties en in Baarn is er één. In 2016 namen op deze locaties zestig groepen met in totaal 1.560 kinderen deel.

Kinderprogramma Het Bewaarde Land

Natuur doet je goed, ook mensen met dementie

Mensen met dementie komen nauwelijks in de natuur, dat is helaas een gegeven. En dat terwijl de natuur juist voor deze groep zoveel goeds biedt! Buiten zijn is goed voor de stemming, het dag- en nachtritme en de algehele gezondheid; een natuurlijke omgeving vermindert stress, verbetert de concentratie en nodigt uit tot bewegen. Daarom biedt IVN een training aan die erop is gericht om natuurbeleving voor mensen met dementie te stimuleren.

De training is bedoeld voor vrijwilligers, familieleden, mantelzorgers en beroepskrachten die met mensen met dementie naar buiten willen. Vaak wordt er al wel gewandeld in de natuur, maar wordt er onbewust voorbijgegaan aan alles wat er te beleven valt in het groen. De training staat in het teken van natuurbeleving: met eenvoudige oefeningen leren de begeleiders wat ze met mensen met dementie in de natuur kunnen doen. De activiteiten zijn gericht op het prikkelen van zintuigen, op het maken van mooie dingen met natuurlijke materialen en op rust en ontspanning.

In 2016 werd de training 16 keer aangeboden in Brabant met in totaal 253 deelnemers.

Natuur doet je goed, ook mensen met dementie