Landelijk Bestuur en Landelijke Raad

Vereniging IVN kent een Landelijke Raad en een Landelijk Bestuur. De Landelijke Raad, het ‘verenigingsparlement’ van IVN, is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leden. De 22 regio’s kiezen regiovertegenwoordigers. Ook jongerenorganisatie WoesteLand en het IVN Cursushuis zijn vertegenwoordigd in de Landelijke Raad. In 2016 kwam de Landelijke Raad viermaal bijeen. Het Landelijk Bestuur wordt benoemd door de Landelijke Raad en bereidt het verenigingsbeleid voor en draagt zorg voor de uitvoering.

In 2016 verlieten twee leden het Landelijk Bestuur. Arie de Koning stopte na zijn eerste termijn, na vele jaren betrokkenheid bij IVN, eerst als beroepskracht – waarvan enkele jaren als verenigingssecretaris – daarna als bestuurslid. Hij blijft actief in de natuureducatiesector als bestuurslid van de aan IVN gelieerde Van Dijk Nijkamp Stichting. Max Leerentveld beëindigde na twee intensieve termijnen zijn bestuurslidmaatschap als penningmeester. Anita Talens, actief binnen IVN Almere en al lid van de landelijke financiële commissie, volgde hem op. Eind 2016 bestond het Bestuur uit acht personen: Kees de Ruiter (voorzitter), Anita Talens (penningmeester), Jan Hermans, Herman de Meijer, Sandra Norder, Nynke Runia, Job van den Assem en Rolf Boersma. Rien Cardol is landelijk verenigingssecretaris.

In 2016 is het traject ‘vernieuwing landelijke statuten’ gestart. Met deze vernieuwing wordt een aantal ingezette veranderingen binnen de vereniging geformaliseerd.