Groningen

In Groningen steeg de afgelopen jaren het aantal gemeentes waarin IVN natuur- en milieueducatie op scholen verzorgt van vijf naar veertien. Met educatie over energietransitie sluiten we bovendien mooi aan op een thema waarop de provincie inzet. 

Waterketen

Op verzoek van Waterketen Groningen – Drenthe, een samenwerking van alle gemeenten, waterschappen en waterbedrijven uit Groningen en Noord-Drenthe, heeft IVN Groningen het project ‘Ons water in jouw klas’ opgezet. Doel van de Waterketen is om riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening beter op elkaar af te stemmen. De Waterketen-partners realisereWaterketen Groningen n zich dat de medewerking van inwoners hierbij cruciaal is. Door watereducatie op de basisscholen aan te bieden, investeert de Waterketen op een zinvolle manier in de toekomstige inwoners. 

‘Ons Water in jouw klas’ is door IVN Groningen bedacht en in samenwerking met studenten van de kunstopleiding Minerva vormgegeven, onder andere met educatieve filmpjes. Het project is in 2016 – in samenwerking met NME-centra – uitgevoerd in het Westerkwartier en Groningen-stad. In de andere gemeenten in de provincie Groningen wordt ‘Ons water in jouw klas’ aangeboden via onze scholennetwerken.

Groene Woningbouwcorporaties

IVN sloot in de provincies Drenthe en Groningen in 2016 een prachtig project af voor het vergroenen van de leefomgeving in de vorm van drie projecten: in Bedum, Nieuw Weerdinge en Meppel. Samen met drie woningbouwcorporaties werd fantasieloos openbaar groen omgetoverd tot gezamenlijke ‘groene tuinkamers’.

Kroon op het werk waren de buurtwerkdagen waarin jong en oud de handen aan de schop hebben gezet. Met een prachtig resultaat: tevreden gezichten en drie nieuw ingerichte groengebieden die uitnodigen om te spelen, om elkaar te ontmoeten en om de – soms verrassende – stadse natuur te ontdekken.

Vooral de bewoners zelf waren aan zet. Met de buurt werden nieuwe plannen gesmeed, waarbij de kinderen al snel met praktische, concrete voorbeelden kwamen. Deze werden ingetekend en vormden de basis voor de uiteindelijke uitvoering. In korte stappen en in een jaar tijd ging het project van idee naar uitvoering.

Inspiratiehandboek

Om ook toekomstige projecten soepel te laten verlopen is een ‘inspiratiehandboek’ samengesteld, met ervaringen en aandacht voor do’s en don’ts om in de toekomst van te leren.

Een buurtbewoner van Nieuw Weerdinge: ‘Groen maakt mij blij en datzelfde effect zie ik bij mijn buurtbewoners. Ik voel me een stuk gezonder en gelukkiger met mooi groen om me heen.’

Buurtbewoner Bedum: ‘Ik denk dat de nieuwe inrichting ervoor gaat zorgen dat veel meer kinderen buiten gaan spelen.’

Groene Woningbouwcorporaties