Gelderland

In Gelderland hebben we in 2016 verschillende partijen kunnen enthousiasmeren voor het programma Gastheren van het Landschap. Ondernemers in de horeca en recreatiesector worden hierin ambassadeur van de mooie natuurgebieden die Gelderland rijk is. De eerste trajecten zijn met veel enthousiasme ontvangen. Daarnaast heeft IVN Gelderland jongeren op steeds meer plekken een stem kunnen geven door middel van het IVN Jongeren Adviesbureau. Jongeren zoeken op deze manier mee naar oplossingen op het gebied van natuur en duurzaamheid. Daarnaast stelden we '10 tips voor succes' op voor gemeenten, om burgerinitiatieven zo goed mogelijk te faciliteren.

Schone en Beleefbare Waal

In 2016 is in samenwerking met een grote groep partners vervolg gegeven aan het project Schone en Beleefbare Waal. Met de opschoonacties van de Waaljutters is in 2016 maar liefst 30.000 kilo afval uit de uiterwaarden van de rivier gehaald. Naast een schonere Waal, is er meer aandacht voor de problematiek van zwerfafval en afvaldumpingen ontstaan. Niet alleen onder de Waaljutters zelf, maar onder een veel bredere groep bewoners.

De financiële vergoeding die de verenigingen ontvangen is een extra stimulans gebleken om daadwerkelijk mee te doen met de opruimacties. Wethouder Jos Lamers van de gemeente Rijnwaarden: ‘Mooi om te zien dat met Waaljutters het mes aan twee kanten snijdt: een mooie vergoeding voor de vereniging en een schonere openbare ruimte.’ Bovendien heeft het project gezorgd voor meer betrokkenheid bij het rivierenlandschap, want de opschoonacties betekenen voor veel mensen een (hernieuwde) kennismaking met het mooie rivierengebied.

IVN Gelderland en de Gelderse Milieufederatie verzamelden bijzondere verhalen in 2016 op de website ‘Verhalen van de Waal’ (www.verhalenvandewaal.nl).

Schone en Beleefbare Waal

Schone en Beleefbare Waal

Jongeren Adviesbureau Hattemerpoort

Hattemerpoort is een ecologische verbindingszone van de Veluwe naar de IJssel. IVN Gelderland werkt aan het betrekken van de inwoners bij de ontwikkelingen in het gebied.

Via het IVN Jongeren Adviesbureau is aan de leerlingen van College de Noordgouw gevraagd om de gebiedsontwikkeling te promoten onder recreanten. De 115 leerlingen onderzochten beleidsstukken, interviewden omwonenden en gingen in gesprek met deskundigen.

Jongeren hebben frisse en bruikbare ideeën aangedragen om recreanten te informeren over de nieuwe natuur. Eén van de ideeën is een app waarmee bezoekers van de Hattemerpoort QR-codes kunnen scannen om online meer informatie te lezen over de ontwikkelingen in het gebied. Mevrouw Meijers, gedeputeerde van provincie Gelderland: ‘De frisse blik die jullie inbrengen is voor overheden heel erg waardevol!’

Jongeren Adviesbureau Hattemerpoort

Gastheer van het Landschap in noordoost-Veluwe

Om de kwaliteit van recreatie en toerisme in de noordoost-Veluwe te bevorderen en hier (recreatie)ondernemers bij te betrekken, is in 2016 een vierjarig programma Gastheer van het Landschap gestart.

Twintig horeca- en recreatieondernemers hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan de start van het programma. Daarnaast is een aparte Gastheer-module ontwikkeld voor de vrijwilligers van Toeristische Informatie Punten (TIP’s). Zij zullen zich de komende jaren samen inzetten voor verdere samenwerking en profilering van het Hattemerpoort-gebied. Op de eerste gezamenlijke terugkomdag zijn zij samen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van vier beleefdagen.

Gastheer van het Landschap in Noord Oost Veluwe