Communicatie

Het draagvlak voor het werk van IVN is groot, blijkt uit het groeiend aantal leden en het grote bereik van de activiteiten. Met eigentijdse communicatie willen we eraan bijdragen dat het merk IVN bekender wordt als de organisatie die mens en natuur verbindt. De vernieuwing van onze website in 2016, waarmee we onze natuurexcursies en cursussen maar ook de thematische programma’s nog duidelijker en klantgerichter ontsluiten, vormt een belangrijke bijdrage aan dat doel.

IVN heeft met campagnes gericht op ouders en kinderen een nieuwe doelgroep kunnen bereiken. Een belangrijke toevoeging daaraan was de samenwerking met Albert Heijn – waarbij IVN als educatieve partner fungeerde – tijdens de moestuintjes-spaaractie. IVN heeft tienduizenden nieuwe mensen bereikt die – vaak voor het eerst – kennis maakten met ‘natuur’ op hun eigen vensterbank.

Ook interne communicatie nam een belangrijke plek in gedurende 2016. De ledendag die IVN eens in de drie jaar organiseert werd met ruim 700 aanwezigen goed bezocht, het nieuwe interne platform Ons IVN werd getest met een groeiende groep vrijwilligers en het ledenblad Mens en Natuur werd als vanouds zeer goed gewaardeerd.

Nieuwe Nederlanders

Online

IVN Webwinkel

Met de fusie van IVN en Veldwerk Nederland is per januari 2016 ook de Veldwerkwinkel onderdeel geworden van IVN. De eerste maanden zijn we druk geweest om de winkel een IVN-uitstraling te geven. Begin maart 2016 is de webwinkel live gegaan. Het merendeel van het Veldwerkassortiment werd behouden en daarnaast is de winkel uitgebreid met extra natuureducatie, -beleving en onderzoeksproducten die aansluiten bij projecten en campagnes. Daarnaast zijn ook de IVN-promotiematerialen die tot nu toe via het Servicedesk besteld konden worden, opgenomen in de IVN-webwinkel.

In de winkel vind je onder andere natuurboeken, zoekkaarten, veldwerk- en onderzoeksmaterialen en vele andere producten die bijdragen aan een mooie natuurbeleving. In 2016 steeg het aantal klanten van de IVN webwinkel en ook de klanttevredenheid. Komend jaar zullen we het assortiment verder uitbreiden om zo de natuurbeleving compleet te maken.

IVN Winkel

Online achterban groeit

We zijn er trots op dat ook dit jaar onze online achterban groeit. In 2016 groeide het aantal lezers van onze nieuwsbrieven met vijftienduizend nieuwe ontvangers. Deze groei komt door onze landelijke campagnes, zoals de Slootjesdagen, de moestuincampagne en de Najaarscampagne vanuit ons programma Scharrelkids.

Social media

Facebook

  • 31 december 2015:   5.208 vind ik leuks
  • 31 december 2016: 11.863 vind ik leuks

Twitter

  • 31 december 2015: 12.652 volgers
  • 31 december 2016: 15.177 volgers

Vernieuwde ivn.nl

De vorige website van ivn.nl dateerde uit 2012 en was gezien uitstraling en technische functionaliteiten aan vernieuwing toe. Met een klankbordgroep bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers is uitgebreid gekeken naar wensen om het IVN-verhaal goed te kunnen vertellen. Op die manier willen we de bezoeker van de website nog meer enthousiasmeren en betrekken bij de activiteiten en projecten van IVN.

Samen met designbureau Freshheads zijn er nieuwe, frisse ontwerpen gemaakt en met EZCompany is de nieuwe site gebouwd. Een websupportteam bestaande uit vrijwilligers van verschillende afdelingen heeft intensief geholpen om de overgang van de afdelingen naar deze nieuwe web-omgeving te begeleiden. Op 4 juli ging de nieuwe website live. De reacties waren zowel intern als van externe stakeholders erg positief. De frisse online uitstraling van IVN.nl zorgde ook gelijk voor meer bezoekers en langere sessies op de website. Met meer dan 600.000 unieke gebruikers en met voor het eerst meer dan een miljoen sessies is 2016 één van de succesvolste online jaren van IVN.

  •  1.046.077 keer is ivn.nl bezocht
  •  626.936 unieke bezoekers op ivn.nl 
  •  58,46% nieuwe bezoekers

 

Nieuwe website