Colofon

Dit jaarverslag is een uitgave van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Postbus 20123
1000 HC Amsterdam

Telefoon: (020) 622 81 15
E-mail: info@ivn.nl
Website: www.ivn.nl  

Redactie, concept en creatie:

Erik Ackerman
Rogier Jacobse
Kirsten Dorrestijn
Teuni Verploegh
Machiel van Lieshout

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van IVN.