Terugblik 2021

In 2021 had Nederland nog te maken met de coronapandemie. Gelukkig raakten we steeds bedrevener in online educatie. We misten het samen buiten zijn, maar ontdekten ook dat we online veel mensen kunnen bereiken. Nederlanders herontdekten het belang van groen en natuur in de directe leefomgeving.

Samenwerken voor onze missie
Na meer dan drie jaar voorbereiding zijn de IVN stichting en vereniging in 2021 samengevoegd en gefuseerd tot de nieuwe vereniging IVN. Met deze fusie van de stichting, waarin de beroepsorganisatie was georganiseerd, en de vereniging, waarin de afdelingen en leden waren georganiseerd, zijn we weer één vereniging. Deze structuur biedt IVN de juiste basis om vanuit 12 provinciale kantoren met beroepskrachten en 160 vrijwilligersafdelingen nog hechter samen te werken voor onze missie. Behalve een organisatorische verandering wilde IVN ook inhoudelijk een stap vooruit maken. Daarom is in 2021 een nieuwe meerjarenvisie opgesteld met een focus op samenwerking tussen de beroepsorganisatie en de afdelingen. We vinden steeds beter een evenwicht tussen de lokale wijsheid en vindingrijkheid van afdelingen enerzijds, en het brede netwerk en de ontwikkel- en organisatiekracht van de beroepsorganisatie anderzijds. Met de fusie wordt dit evenwicht verder versterkt. Het programma ‘Samen meer bereiken’ heeft hier in 2021 verder op ingezet met adviezen en trainingen voor de afdelingen. Naast deze focus op onze interne samenwerking geven we in de nieuwe meerjarenvisie ook aan nog nadrukkelijker in te willen zetten op een ‘systeemverandering’. Een verandering die ertoe leidt dat groen, natuur en biodiversiteit een veel prominentere plek gaan krijgen in onderwijs, zorg, werk, wonen, recreatie en daarmee in het dagelijks leven van mensen.

Bekijk de IVN Meerjarenvisie 2021-2025 

Winnaar Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs
Op 21 juni werd IVN live op Radio 1 verrast met het heuglijke nieuws dat we de de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs hadden gewonnen! Op 16 november 2021 overhandigde Koningin Máxima de prijs in Radio Kootwijk. Het Cultuurfonds kende de prijs toe aan IVN omdat we jaarlijks duizenden mensen in contact brengen met de natuur en daarbij aandacht hebben voor groepen voor wie de natuur niet vanzelfsprekend is. Met de prijs van € 150.000 kunnen we nóg meer mensen in contact te brengen met de natuur. Een prachtige waardering voor iedereen verbonden aan IVN en ook breder voor de natuurbeweging.

Bekijk de PBCF Aftermovie 

Financieel gezond
IVN groeide ook in het afgelopen jaar weer financieel. Dat gebeurde ondanks het feit dat onze locaties voor natuurbeleving voor kinderen en jongeren in Apeldoorn en Orvelte nauwelijks gasten konden ontvangen. We realiseerden een positief resultaat, waardoor we een financieel gezonde organisatie blijven.

Leden
IVN telde in 2021 27.625 leden. Per 2021 hanteren we een aangepaste, meer betrouwbare methodiek voor het vaststellen van het aantal leden. De peildatum staat nu op 30 december, waardoor het totaal ledenaantal eind 2021 ondanks een netto stijging van 1.250 leden nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van het ledenaantal eind 2020.