Bronnenlijst

Hieronder staat een literatuurlijst vol met artikelen die we hebben gebruikt om onze activiteiten en projecten rondom ouderen en natuur te verantwoorden. Ondanks dat we veel hebben verzameld is dit slechts een greep uit het totale aanbod. Begin 2016 is de basislijst opgesteld die jaarlijks zal worden aangevuld en geüpdate. Zo groeien we in de loop der jaren steeds meer toe naar een zo compleet mogelijk overzicht.

Wetenschappelijke literatuur

01. Balion, C., Griffith, L.E., Strifler, L., Henderson, M., Patterson, C., Heckman, G., Llewellyn, D.J., & Raina, P. (2012). Vitamen D, cognition and dementia. A systematic review and meta analysis. Neurology, 79(13), 1397-1405.

02. Bengtsson, A., & Carlsson, G. (2006). Outdoor environments at three nursing homes, Journal of Housing for the Elderly, 19(3-4), 49-69.

03. Chapman, N.J., Hazen, T., & Noell-Waggoner, E. (2007). Gardens for people with dementia. Journal of Housing for the Elderly, 21(3), 249-263.

04. Collins, C.C., & O’Callaghan, A.M. (2008). The impact of horticultural responsibility on health indicators and quality of life in assisted living. HorTechnology, 18(4), 611-618.

05. Detweiler, M.B., Sharma, T., Detweiler, J.G., Murphy, P.F., Lane, S., Carman, J., Chudhary, A.S., Halling, M.H., & Kim, K.Y. (2012). What is the evidence to support the use of therapeutic gardens for the elderly? Psychiatry Investigation, 9, 100-110.

06. Diek, R., Garsson, A., Heitman, M., Loon, M. van, & Weijters, M. (2004). Groen in de Ouderenzorg, Utrecht: Universiteit Utrecht.

07. Elings, M. (2006). People-plant interaction. In: Farming for Health. Hassink, J., & Elings, M. (eds.). 43-55.

08. Filan, S.L., & Llewellyn-Jones, R.H. (2006). Animal-assisted therapy for dementia: a review of the literature. International Psychogeriatrics, 18(4), 597-611.

09. Grazuleviciene, R., Venvloviene, J., Kubilius, et al. (2015). The effects of park and urban environments on coronary artery disease patients: a randomized trial. BioMed Research International, 1, 9 pp.

10. Grinde, B., & Patil, G.G. (2009). Biophilia: does visual contact with nature impact on health and well-being? International Journal of Environmental Research and Public Health, 6(9), 2332-2343.

11. Hertzog, C., Kramer, A.F., Wilsen, R.S., & Lindenberger, U. (2008). Enrichment effect on adult cognitive development. Can the functional capacity of older adults be preserved and enhanced? Psychological Science in the Public Interest, 9(1), 1-65.

12. Hoogendijk, E.O., Muntinga, M.E., Leeuwen K.M. van , Horst, H.E. van der, et al. (2015). Zorgbehoeften van kwetsbare ouderen. Huisarts en Wetenschap, 58(3),130-133.

13. Horowitz, S. (2012). Therapeutic gardens and horticultural therapy. Growing roles in health care. Alternative and Complementary Therapies, 18(2), 78-83.

14. Jarrott, S.E., & Gigliotti, C.M. (2010). Comparing responses to horticultural-based and traditional activities in dementia care programs. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 25(8), 657-665.

15. Kardan, O., Gozdyra, P., Misic, B., Moola, F., Palmer, L.J., Paus, T., & Berman, M.G. (2015). Neighborhood greenspace and health in a large urban center. www.nature.com/scientificreports

16. Laurienti, P.J., Burdette, J.H., Maldijan, J.A., & Wallace, M.T. (2006). Enhanced multisensory integration in older adults. Neurobiology of aging, 1155-1163.

17. Maas, J. (2012). Vitamine G. Effecten van een groene omgeving op gezondheid, welzijn en sociale veiligheid. Proefschrift, Utrecht, Netherlands Institute for Health Services Research

18. Maas, J., Dillen, S.M.E. van, Verheij, R.A., & Groenewegen, P.P. (2009). Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and health. Health & Space, 15, 586-595.

19. Martyn, P., & Brymer, E. (2014). The relationship between nature relatedness and anxiety. Journal of Health Psychology, 1-10.

20. McNair, D. (2011). Sunlight and daylight. In: J. Gilliard & M. Marshall (eds.)Transforming the quality of life for people with dementia through contact with the natural world.  Londen: Jessica Kingsley Publishers.

21. Nieuwenhuijsen MJ, Kruize H, Gidlow C, et al. (2014). Positive health effects of the natural outdoor environment in typical populations in different regions in Europe (PHENOTYPE): a study programme protocol. BMJ Open 2014;4:e004951.doi:10.1136/bmjopen-2014-004951

22. Orwell, R.L., Wood, R.A., Burchett, M.D., Tarran, J., & Torpy, F. (2006). The potted-plant microcosm substantially reduces indoor air VOC pollution: II. Laboratory study.   Plants and Environmental Quality Group, Faculty of Science, University of Technology, Sydney. In: Water, Air and Soil Pollution 177, 59-80.

23. Park, S-H., & Mattson, R.H. (2009). Therapeutic influences of plants in hospital rooms on surgical recovery. HortScience, 44(1), 102-105.

24. Rappe, E. (2005). The influence of a green environment and horticultural activities on the subjective well-being of the elderly living in long-term care. Dissertation at Department of Applied Biology, University of Helsinki.

25. Rappe, E., & Kivelä, S-L. (2005). Effects of garden visits in long term care residents as related to depressionHortechnology, 15(2), 298-303.

26. Sugiyama, T., & Ward Thompson, C. (2007). Outdoor environments, activity and the well-being of older people: conceptualizing environmental supportEnvironment & Planning A, 39, 1943-1960.

27. Tarran, J., Torpy, F., & Burchett, M. (2007). Use of living pot-plants to cleanse indoor air–research review. In Proceedings Of 6th Internat. Conf. On Indoor Air Quality, Ventilation & Energy Conservation,-Sustainable Built Environment (pp. 249-256).

28. Tse, M.M.Y. (2010). Therapeutic effects of indoor gardening programma for older people in nursing homes. Journal of Clinical Nursing, 19, 949-958.

29. Wang, D., & Macmillan, T. (2013). Benefits of gardening for older adults: A systematic review of the literature. Activities, Adaptation and Aging, 37, 153-181.

30. Yasukawa, M. (2009). Horticultural Therapy for the Cognitive Functioning of Elderly People with Dementia. In: I. Söderback (ed.) International Handbook of Occupational Therapy Interventions. Dordrecht: Springer.

Beleids- en adviesrapporten, factsheets etc.

101. Berg, A.E. van den (2015). Groen in de zorg. Een quick-scan inventarisatie van het groene zorgaanbod in Nederland.

102. Bernaards, C.M. (2014). Factsheet Sport en Bewegen in Nederland 2000-2013. TNO; Leiden.

103. Boer, M. van den, Vriens, R. (2012). De ‘ideale’ belevingstuin specifiek gericht op mensen met dementie. HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen.

104. Boer, M. van den, & Vriens, R. (2014). Belevingstuinen gericht op mensen met dementie. Op weg naar een audit tool voor de ‘ideale’ belevingstuin. HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

105. Bruins Slot, R. (2007). Natuur voor de zorg & zorg voor de natuur. Ontwerp van een training voor natuuractiviteiten in de zorg. Bos en Natuurbeheer Hogeschool. (Student)

106. Buck, D. (2016). Garden and health – implications for policy and practice.

107. De Argumentenfabriek (2012). De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten.

108. Dorland, L., & Lange, J. de (2007). Heden en Verleden. Een natuuractiviteit voor mensen met dementie in verzorgingstehuizen. Trimbos-instituut.

109. Draak., M. den (2010). Oudere tehuisbewoners. Landelijk overzicht van de leefsituatie van ouderen in instellingen 2008/2009. Sociaal en Cultureel Planbureau; Den Haag.

110. Duijn, B. van, Bergen, S. van, Nethe, A., Jansen, J., & Klein Hesselink, J. (2013). Planten en Ouderenzorg. Fytagoras BV.

111. Hildebrandt, V.H., Bernaards, C.M., & Stubbe, J.H. (2011). Trendrapport Bewegen en Gezondheid, 2010/2011. TNO; Leiden.

112. IVN (2015). Verwijs door naar groen. Factsheet voor artsen over het effect van de natuur op onze gezondheid. Amsterdam

113. Koedoot, M., & Wilschut, M. (2013). Natuur & Gezondheid. Natuur als hulp in de zorg. Drukmotief.

114. KPMG (2012). Groen, Gezond en Productief. KPMG.

115. Meuwese, D. (2015). Testing the assumption of attention restoration by nature in two samples; a clinical sample of clients with early dementia and major depressive disorder and a general sample of medical staff. Universiteit van Amsterdam. (Student)

116. RIVM (2013). Gemeenten en zorgboederijen. Factsheet.

117. RIVM (2015). Zorgboerderijen voor dementerenden. Factsheet.

118. Smerecnik, C., & Zwerts, L. (2014). De kracht van groen. Een onderzoek naar de effecten van groenvoorziening op de kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Fontys Hogescholen. (Student)

119. Tiessen-Raaphorst, A., Verbeek, D., Haan, J. de, & Breedveld, K. (2010). Sport: een leven lang. Rapportage sport 2010. Sociaal en Cultureel Planbureau/W.J.H. Mulier Instituut; Den Haag/ Den Bosch.

120. University of Washington (2012). Mental Health & Function. How the experience of nature aids the brain. Washington.

121. Verbeek, D., & Haan, J. de (2011). Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis. Sociaal en Cultureel Planbureau; Den Haag.