Zuidwester voorjaar 2021 extra info

links uit artikelen en extra info.

De voorjaarseditie 2021 van De Zuidwester ligt bijna op de mat. Ook met de nieuwe opmaak kunnen we niet alles plaatsen. Het is via deze digitale aanvulling mogelijk de extra info te leveren. 

Redactieadres: Simone Saarloos  Beukenlaan 1 6871 CK Renkum 0317 35 74 56 simonesaarloos@gmail.com De uiterste inzenddatum van kopij voor het zomernummer is 22 mei 2021.

voorjaar 2021, jaargang 35

Recreatiezonering

OOSTERBEEK/ ARNHEM/ RHEDEN - De zorgen over de drukte in de bossen rondom Arnhem groeien. Niet alleen op de Posbank, ook in de natuur rond Oosterbeek en in het Renkums Beekdal is het in coronatijd druk

www.gelderlander.nl/renkum/zorgen-over-drukte-in-natuur-rond-arnhem-groeien-als-de-posbank-vol-is-zoeken-ze-andere-plekken~a5d05482/

Bij de aanleg van klompenpaden wordt ook rekening gehouden met kwetsbare gebieden. Het pad gaat er omheen.

DE GESCHIEDENIS VAN RECREATIE EN HET 'DAGJE UIT' IN NEDERLAND

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-geschiedenis-van-recreatie-en-het-dagje-uit-in-nederland

Drukte in het bos. De invloed van drukte op natuurbeleving Ronald Zwarteveen

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/366420

5 TIPS OM (ONGESTOORD) TE GENIETEN IN DE NATUUR BIJ DRUKTE

www.visitnijmegen.com/artikelen/5-tips-om-ongestoord-te-genieten-in-de-natuur-bij-drukte

Wilde bij

Pieter van Breugel, Gasten van bijenhotels, 2019. EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden & Naturalis Biodiversity Center www.bestuivers.nl/publicaties/gasten-van-bijenhotels

www.wildebijen.nl ; www.knnv.nl/wildebijenenhommels ;

www.ivn.nl ; www.nederlandzoemt.nl

Heb je deze artikelen al gelezen?

Vlinders libellen en hommels geteld,  Jaarverslag 2020 CBS, De Vlinderstichting Stichting EIS, kenniscentrum voor insecten https://assets.vlinderstichting.nl/docs/79c0a573-1da7-4411-8be6-38eeaaeb875f.pdf

Onkruidverdelger Roundup doodt ook hommels

www.nrc.nl/nieuws/2021/04/08/onkruidverdelger-roundup-doodt-ook-hommels-a4039082

IVN Rijk van Nijmegen roept mensen op om geen 'giftige planten' meer te kopen bij tuincentra

www.gelderlander.nl/nijmegen/ivn-roept-mensen-op-om-geen-giftige-planten-meer-te-kopen-bij-tuincentra~aea2ee58/ Stu

Stug volhouden Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop verspreidt zich razendsnel. Niet voor niets wordt hij tot de meest invasieve exoten gerekend. Als de plant zich eenmaal vestigt, dan is hij moeilijk weer weg te krijgen.

Door zijn sterke groeikracht verdringt de duizendknoop inheemse plantensoorten èn zijn sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan bouwwerken, leidingen en wegen.

www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/Soorten/Overige-soorten/Japanse-duizendknoop-2.htm

Vrijwilligers favoriet in strijd tegen exoten www.skbl.nl/vijwilligers-favoriet-in-strijd-tegen-exoten/

https://bestrijdingduizendknoop.nl/

Beslisboom Duizendknoop https://bestrijdingduizendknoop.nl/WP/wp-content/uploads/2018/12/Beslisboom-bestrijding-duizendknoop-_-achtergronddocument.pdf

Dijkdoorbraak

1. Waar de beek de rivier ontmoet. Verkenning naar de mogelijkheden van een ecologische verbinding ter hoogte van het ... ecologische verbinding ter hoogte van het Renkums beekdal. Status: Definitief. Datum: 8-1-2020. Auteur(s):. J. Takke, C. Buddingh, K. Legters, T. Buurman en J. Reyntjes. Afbeeldingen: Alle foto's en ..

https://renkum.gemeenteoplossingen.nl/documenten/raadsbrieven/Raadsbrief-voorgenomen-ecopassage-N225-Renkums-Beekdal-def-preverkenning.pdf

Nieuws van internet

‘Thinking is the best way to travel’ zong de band The Moody Blues al in 1968.

https://www.youtube.com/watch?v=YqOiZjwQKaU

De website www.topotijdreis.nl laat zien hoe een bepaald stukje van Nederland er 50, 100 of 200 jaar  geleden uitzag. Zo brengt Topotijdreis vrij nauwkeurig in beeld hoe het landschap in 200 jaar tijd is veranderd, hoe steden zijn gegroeid en nieuw land is gewonnen. Op de website topotijdreis.nl kan je naast de nieuwste topografische kaart van 2019, nu ook luchtfoto’s (vanaf 2006 tot nu) bekijken. In een paar klikken zie je hoe je straat of buurt er van boven uitziet.

Cultuurerfgoed

Een andere manier van kijken: Kaart groen erfgoed. Deze kaart bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek.

www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2016/01/01/atlas-van-hetlandschappelijk-groen-erfgoed-van-nederland

Insecten

Nieuwe studies over insectensterfte bevestigen wat de afgelopen jaren al duidelijk werd: het gaat slecht met de insecten wereldwijd. De maatregelen om insectensterfte tegen te gaan zijn grootschalig en ingrijpend, maar als individu kun je ook bijdragen om de insecten in je eigen omgeving te helpen. Dat schrijft de Vlinderstichting op Naturetoday naar aanleiding van een publicatie in PNAS

(Proceedings of the National Academy of Sciences).

www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/insecten-helpen-op-8-manieren

Vogels

Kraanvogel en zeearend vliegend over gemeente Renkum?

www.renkum.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/

Planten_en_dieren/Waarnemingen_nl

Flora en fauna

ObsIdentify identificeert een rijke verscheidenheid aan wilde flora en fauna in Nederland en België op basis van foto’s, biedt wetenswaardigheden over deze soorten, en stelt je in staat om je foto gemakkelijk als natuurwaarneming op te slaan en te delen met andere natuurliefhebbers op

Waarneming.nl. https://waarneming.nl/apps/obsidentify/

Labyrint

Een doolhof, dwaaltuin of labyrint is een stelsel van paden die langs omwegen naar het doel leiden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doolhof

Wat kan je met het labyrint?

https://labyrintwerk.nl/wat-kan-je-met-het-labyrint/

Tuin de Lage Oorsprong, Oosterbeek, Ontwerp Labyrint door Limes Landschapsadvies, Gerealiseerd 2011

http://www.limesadvies.nl/pg-25511-7-52812/pagina/laag_oorsprong_labyrint.html

https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/tuin-de-lage-oorsprong-oosterbeek

Nederland is dicht bezaaid met labyrinten en er komen nog steeds nieuwe bij. Er is er vast wel ergens een bij jou in de buurt. https://labyrintwerk.nl/labyrintbezoeken/

Op de vloer van de Kathedraal van Chartres bevindt zich een labyrint. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Chartres

Dichterbij in Landerij De Park https://www.landerijdepark.nl/doen-en-beleven/het-labyrint/

Je eigen natuurgebied

4 V’s per diersoort: voortplanting, veiligheid, voedsel en variatie. En toegang, want een dier moet er natuurlijk wel kunnen komen.

https://steenbreek.nl/

Aangesloten gemeenten en waterschappen:https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2020/10/kaart-tbv-website-281020.pdf

Een inspirerend voorbeeld:  'Heuvelrugtuinen' als slimme aanvulling op natuurgebied Provincie Utrecht . 6-APR-2021 - Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een prachtig groen gebied in de provincie Utrecht. Mensen die op of rond de Heuvelrug wonen, kunnen door het aanleggen van een ‘Heuvelrugtuin’ bijdragen aan het nog groener maken van de omgeving. Zulke tuinen bestaan uit zoveel mogelijk groen en zo min mogelijk tegels. Emmanuelle van Tuijn uit Zeist en Lucienne van der Peet uit Baarn doen mee aan het project. www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27519

Doe de test HOE BIODIVERS IS JOUW TUIN?

https://inspiratie.intratuin.nl/test/biodiversiteit/

Heb je nog meer tips?

https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/leuke-links