Zuidwester voorjaar 2020

Zuidwester voorjaar 2020
Download Zuidwester voorjaar 2020: 

Zuidwester voorjaar 2020

Extra info en links Zuidwester voorjaar 2020: 

https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/zuidwester-voorjaar-2020-extra-info

Werkgroep redactie Zuidwester
coördinator: Simone Saarloos, 0317 - 357 456, simonesaarloos@gmail.com

Deze werkgroep verzorgt de uitgave van de Zuidwester, het contactblad van onze IVN-afdeling Zuidwest Veluwe, dat twee maal per jaar uitkomt. De redactie houdt contact met de werkgroepcoördinatoren, om zodoende op de hoogte te blijven van alle activiteiten. Er worden wetenswaardigheden van het landelijk IVN verzameld, van het district Gelderland, van de IVN-afdelingen in onze directe omgeving en zonodig van andere natuur- en milieuorganisaties. Kopij moet worden verzameld en zonodig zelf geschreven. De Zuidwester wordt door de redactie voor de drukker geheel gereed gemaakt. De verspreiding gaat via de post en via een systeem van IVN-vrijwilligers. Kortom, IVN-leden worden in de Zuidwester op de hoogte gehouden van wat er binnen hun afdeling en daarbuiten gebeurt. De redactie kan voor samenstelling en distributie altijd versterking van vrijwilligers gebruiken.

Voor eerdere nummers zie Zuidwester Archief 

https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/zuidwester-archief

Archief E-Zuidwesters

 

https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/archief-e-zuidwester

De uiterste inzenddatum van kopij voor het najaarsnummer is 11 september  2020