Contact IVN Zuidwest Veluwezoom

Contact Afdelingsbestuur

Interim-voorzitter

Albert Bos, albert.bos@hetnet.nl, 026 - 334 27 43 Beukenlaan 21, 6862 HS Oosterbeek

Secretaris
Vacature
ivn.zwv@gmail.com

Penningmeester
Folchert van Dijken
Veldheimweg 5
6871CC RENKUM
0317-310105
f.r.van.dijken@planet.nl

Bestuurslid

Mary de Jong, mary-dejong@hotmail.com,
06 – 40 95 46 37

Ledenadministratie
Wim Chardon
Groenendaalseweg 4
6871 CP Renkum
0317 - 31 94 90
wim.chardon@wur.nl
 
Webmaster, redacteur Zuidwester
Albert Bos
Beukenlaan 21
6862HS Oosterbeek
026 - 334 2743
albert.bos@hetnet.nl

Postadres  IVN Zuidwest Veluwezoom:
Beukenlaan 21
6862HS Oosterbeek