Woerden
Beleid & Organisatie
vrijdag17dec2021

IVN Woerden zoekt bestuurslid

IVN Woerden is een natuurvereniging met 200 leden, die zich inzet voor natuureducatie en duurzaamheid. Er zijn werkgroepen voor onderhoud van het landschap, vogels kijken, voor natuureducatie op de scholen, voor paddenstoelen en insecten en een jeugdnatuurgroep. Om de vereniging draaiende te houden, is het huidige bestuur op zoek naar versterking.

In het bestuur, met een voorzitter, secretaris en penningmeester is dringend behoefte aan een algemeen bestuurslid met de volgende taken:

  • Contact onderhouden met de werkgroepen
  • Maandelijks de bestuursvergadering bijwonen en afgesproken acties uitvoeren
  • 2 x per jaar vergadering met coördinatoren van de werkgroepen bijwonen
  • Meedenken over beleid, excursies, etc.
  • Op termijn mogelijk een functie, als voorzitter, secretaris of penningmeester invullen, omdat de komende jaren de termijnen van deze functionarissen aflopen.

In het nu vier leden tellende bestuur is een gemoedelijke sfeer met veel ruimte voor overleg, humor en, uiteraard, serieuze zaken. Heb jij belangstelling of wil je meer weten over IVN Woerden? Kijk eens verder op onze website.

Heb je interesse of vragen? Neem contact op met Wout Nagel, secretaris via ivnsecretariaat.woerden@gmail.com.