Biodiversiteitsteam Woerden

Versterking van de biodiversiteit in de gemeente Woerden – dat is het doel van het Biodiversiteitsteam, een samenwerking tussen IVN en KNNV Woerden.

 Activiteiten van het Biodiversiteitsteam

Natuur Netwerk Woerden

We hebben de natuur nódig. De manier waarop we met het groen omgaan moet bewuster en beter, ook in Woerden. Voorbeeldprojecten zijn belangrijk om te laten zien hoe het anders kan. Zo wordt met de pilot rond de Cattenbroekerplas ervaring opgedaan met ecologisch beheer. Meer inheemse kruiden in bloeiende bermen en veldjes zorgen voor meer leefruimte voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Ecologisch verantwoord beheer van bermen en oevers is nodig (o.a. niet meer klepelen) om de biodiversiteit te versterken. Ecologische verbindingen zorgen voor meer kansen voor allerlei dieren. Het aandeel inheemse bomen ten opzichte van exoten en cultivars moet flink omhoog. Dit alles om een robuust Natuur Netwerk Woerden te creëren.

Wanneer en waar?

De werkgroep vergadert eens in de zes weken op dinsdagavond in InBredius. Neem gerust contact op met de coördinator van het team als je een keer wilt aansluiten.

Meedoen met de werkgroep

Heb je interesse om mee te doen of mee te denken? Of heb je een idee of een vraag? Mail het Biodiversiteitsteam: btwoerden@gmail.com

Contactpersoon

Ton Rullmann