Over de Vereniging Natuur en Milieu / IVN Wijk bij Duurstede

vnmw logo

"Lokaal actief voor een mooi landschap, een rijke natuur en een gezond leefmilieu."

Dat is in een notendop waar de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede voor staat. Nederland kent tal van provinciale en landelijke natuur- en milieuorganisaties, wij organiseren graag natuur en milieuactiviteiten in onze eigen woonomgeving. Samenwerking met anderen verliezen wij daarbij uiteraard niet uit het oog.

De omgeving van Wijk bij Duurstede heeft op het gebied van natuur en landschap veel te bieden: een wijds rivierenlandschap, bloeiende boomgaarden, dichte essenhakhoutbosjes en oude landgoederen, ook zijn er Natura 2000-, NNN- en Groene Contour-gebieden binnen de gemeentegrenzen. In dit afwisselende landschap voelen talrijke dieren en planten zich thuis.

Als vereniging willen wij graag bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van deze natuur en dit landschap. Dat doen we
•    Door mee te denken en te praten met overheden in kwesties waarbij natuur, landschap en milieu in het geding zijn.
•    Door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken om het landschap aantrekkelijk te houden.
•    Door er op uit te gaan, door te zien, ruiken, horen en vast te leggen wat er allemaal dicht in de buurt te beleven is.
•    Door het organiseren van cursussen, excursies en lezingen.
•    Door kinderen te laten ontdekken hoe boeiend de natuur is. Dat vormt de basis voor milieubewust gedrag en wie weet, een levenslange hobby.

De vereniging is opgericht in 1990 en staat open voor een ieder die zich kan vinden in haar doelstelling. Sinds 2011 zijn we onderdeel van het IVN. Onze vereniging wordt daardoor zo nodig ondersteund door de grote landelijke organisatie en kan hierdoor ook deelnemen aan landelijke projecten. We hebben een gedeelde verenigingsruimte aan het Walplantsoen waar we activiteiten organiseren. Bestuursleden en coördinatoren worden niet betaald. Eind 2019 hadden we 170 leden.

Kamer van Koophandel  40481564, RSIN 6690117

Bankrekening NL 52 TRIO 0788811541 t.n.v. Ver Natuur en Milieu WbD

De vereniging is als ANBI erkend door de Belastingdienst ANBI

De statuten van de vereniging Statuten VNMW

Het huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VNMW

Privacybeleid en register van verwerkingsactiviteiten wbd avg

Binnen de vereniging worden omgangsregels gehanteerd Omgangsregels

Van begeleiders die werken met kwetsbare groepen zoals kinderen vragen we een VOG (aanvragen via het bestuur), zij ondertekenen ook de gedragscode Gedragscode

Jaarverslag 2020Jaarverslag VNMW 2020