Werkgroep Uilen

Nestkasten

De werkgroep Uilen controleert kasten voor de kerk- en steenuil.
Het doel van het plaatsen van nestkasten is het bieden van broedgelegenheid.
Er is een groot tekort ontstaan aan broedgelegenheden door het weghalen van vervallen schuurtjes en het isoleren van gebouwen. M.n. de kerkuil heeft veel te lijden gehad, er waren nog maar 100 paartjes in Nederland. Door allerlei inspanningen, zoals het plaatsen van kasten en het stoppen van DDT-gebruik is de populatie nu weer op de oude sterkte van 2000 broedpaartjes in Nederland.
Het werk bestaat niet alleen uit het controleren van alle kasten, maar ook het schoonmaken aan het eind van het broedseizoen, er komt dan een schoon laagje beukensnippers op de bodem. Oude kasten worden vervangen of weggehaald als ze al jaren niet in gebruik zijn. Ook worden er kasten op nieuwe locaties gehangen. Het is altijd een mooi iets als er broedsucces is, dit is echter maar bij 1 op de 4 kasten ongeveer het geval.  Al met al zijn we een aantal keren per jaar op pad. We hebben een groot gebied: Esch, Vught, een deel van Sint Michielsgestel, een stukje Haaren, deel van Helvoirt en Cromvoirt. We zijn actief met zo’n 15 vrijwilligers, verdeeld over 4 groepjes. Totaal hangen er bijna 50 kerkuilenkasten en 55 steenuilenkasten. De groepjes bepalen in onderling overleg wanneer ze op pad gaan. We worden ondersteund door het Brabants Landschap, zij leveren ons de kasten en verzamelen alle gegevens.

Contactpersoon: Sietske van Maren
sietskevanmaren@gmail.com

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina