Natuurwerkdag Holtveen, 4 november 2017

Ruim 40 deelnemers: volwassenen, welpen en scouten
- Overtollige lisdodden verwijderd in de dobbe bij de ingang Hooidijk
- Knippen en zagen van opschot rondom het veen
“Breaking news” door Anja Verbers : het Holtveen blijkt toch een pingoruïne
 

q

q

q

q

q

q

q