Werkgroepen

We kennen een groot aantal enthousiaste natuurliefhebbers die in kleine groepjes hun aktiviteiten voorbereiden en uitvoeren: de zogenaamde "werkgroepen". IVN Veenendaal-Rhenen kent de volgende werkgroepen:

Excursies, Weidevogelbescherming, Vogelwerkgroep, Natuurpaden, Planten, "De Groenlingen", "De Zwammen", Bomen en Openbaar Groen, Mediatheek, "Scholen Veenendaal", "Scholen Rhenen", Groene Blad en Internet, Public Relations, tuin Groenhof, ....

Hier vindt u de pagina van de coördinatoren.