Werkgroepen

We kennen een groot aantal enthousiaste natuurliefhebbers die in kleine groepjes hun aktiviteiten voorbereiden en uitvoeren: de zogenaamde "werkgroepen". IVN Veenendaal-Rhenen kent de volgende werkgroepen:

Excursies, Weidevogelbescherming, Vogelwerkgroep, Natuurpaden, Planten, "De Zwammen", Bomen en Openbaar Groen, Mediatheek, "Scholen Veenendaal", "Scholen Rhenen", Public Relations, "De Groenhof" met tuin, Tuin "Diddersgoed", Duurzaamheid, Public Relations, NatuurWerkt! en de Mediawerkgroep.

Klik op de submenu's links voor details, incl de coördinatoren van de werkgroepen.