Meer over Diddersgoed

Biodiversiteit
Het bijzondere aan Diddersgoed is, dat in een betrekkelijk klein gebied een grote variatie aan planten en dieren te zien is. Deze biodiversiteit is ontstaan door de aanleg van verschillende natuurlijke gedeelten: een bosgedeelte, een nat gedeelte met kleine vijvers en rietvelden, schraal nat grasland, droog schraal land met een gedeelte bloemenweide, een kleidijk en een rotsmuur.

Bosgedeelte
Achter het informatiebord bij de ingang staat een elzenbosje. Door niet meer te maaien en geen riet te oogsten, is binnen enkele jaren een moerasbos ontstaan, bestaande uit elzen en wilgen. Planten als harig wilgenroosje, voorjaarszonnebloem en look-zonder-look zijn hier te vinden. Veel vogels zoeken voedsel in dit bosje. In de zomer zie je hier de putter, tjiftjaf, staartmees en soms de spotvogel. In het najaar eten sijsjes, vinken en putters de zaden uit de elzenproppen.

Vijvers en rietvelden
Al vroeg in de lente zorgen kikkers en padden voor een enorme massa aan kikkerdril. Hier komt later een nieuwe generatie kikkers en padden uit voort. Tussen het riet broeden meerkoet en waterhoen. Het is een leuk gezicht deze watervogels met hun jongen te zien zwemmen. Ook kun je hier de kleine karekiet horen zingen. In het riet broeden de laatste jaren twee paartjes! In de vijvers is de verlanding door riet duidelijk te zien. Door in de winterperiode het riet te maaien en af te voeren wordt deze ongewenste verlanding tegengegaan.

Schraal nat grasland
In het gedeelte dat bestemd is als schraal grasland staan in het voorjaar honderden rietorchissen. Deze niet alledaagse plant is een lust om te zien en alleen al een bezoek waard.
Door de uitgroeiende bomen is te veel humus in de bodem terecht gekomen en zijn orchideeën verdwenen en het zeldzame grasje Bevertjes (Trilgras) ook grotendeels. We gaan weer wat ondiep plaggen om de bodem te verschralen.

Kleidijk
De kleidijk is aantrekkelijk voor stikstofminnende dijkplanten, zoals wilde peen, wilde margriet en cichorei. Ook het groot-hoefblad groeit hier. Dit is een van de weinige planten waarbij de bloem zich in het voorjaar volledig ontwikkelt, vóór het blad wordt gevormd.
Langs de kleidijk zijn in verleden meidoorns geplant. Er staat ook Wilde appel op de dijk. Aan de achterzijde is ook een meidoornhaag geplant.

Rotsmuur
De rotsmuur is opgebouwd uit brokken puin van gesloopte oude gebouwen. In deze kalkrijke omgeving hebben kalkminnende planten zich ontwikkeld. Deze rotsmuur is een schuilplaats en overwinteringsplek voor onder andere padden en salamanders. Er is hier zelfs al een bunzing gezien. Vele soorten dagvlinders zitten op deze plek te zonnen en nectar te drinken uit de bloemen. De zeldzame sleedoornpage is hier ook waargenomen! Hier groeit ook de zeldzame tongvaren en ook longkruid, sleutelbloem en Italiaanse aronskelk.

Bijenweide
De bijenweide ligt in het hoge gedeelte van de tuin en grenst aan de keermuur van gestapelde brokken puin. Hier groeien aan einde van de winter vele soorten krokussen, sneeuwklokjes, gele anemonen en daslook. Het stuifmeel van de krokussen is belangrijk voedsel voor de honingbijen.

Nieuwe aanleg
Bij de ingang van de tuin is links van het hek een grote bak van gestapelde stenen (puin). Deze bak is ingezaaid met wilde bloemen. Even verder is een deel van de ruige vegetatie afgeplagd en verschraald (wit zand aangebracht om de bodem te verschralen). Hier zijn de wilde bloemenzaden slecht gekiemd.

Bijzondere vogels
In de oude acacia`s zijn kleine en grote bonte specht waargenomen. Ook zat hier een boomkleverpaartje, dat is bijzonder voor in de bebouwde kom.
Ook is een half opgevreten waterral gevonden in de tuin. Ook is een keer een Beflijster waargenomen. De buizerd foerageert hier ook. In de winter zit hier regelmatig een ijsvogel te vissen.