Ledenadministratie IVN Veenendaal-Rhenen

Lid of donateur worden bij IVN Veenendaal-Rhenen.

Wilt u meedoen met de activiteiten van "IVN Veenendaal-Rhenen" of het werk steunen, dan kunt u lid of donateur te worden.

Als IVN-lid ontvangt u, naast het kwartaalblad "Groene Blad" ook het kwartaalblad "Mens en Natuur" van de landelijke IVN vereniging. Donateurs ontvangen alleen het Groene Blad.

Aanmelding individu: klik op "lid worden"

Aanmelding groep: aanmelding groep

Adreswijziging: adreswijziging

Opzegging: opzegging

Cadeaulidmaatschap: cadeaulidmaatschap

U kunt het betreffende formulier via de bovenstaande link downloaden.
Graag het volledig ingevulde en ondertekend formulier opsturen naar het postadres:
          IVN ledenadministratie
          De Groenhof
          Karel Fabritiusstraat 3
          3904 TG  VEENENDAAL

U krijgt binnen 14 dagen bericht over uw inschrijving (tenzij het vakantietijd is)

Bij opzegging:  Het lidmaatschap of donateurschap loopt altijd van 1 januari tot 31 december.  Opzegging dient schriftelijk (e-mail) te gebeuren voor 1 december.

Cadeaulidmaatschap

U wenst een familielid, een vriend of een goede kennis een IVN-lidmaatschap cadeau te doen. Dit kan. De gegadigde krijgt binnen 14 dagen na overhandiging van het cadeau bericht over zijn inschrijving (tenzij het vakantietijd is). Uiteraard krijgt u zelf ook bericht.

Contact:    Francis van de Linden (dhr.)

e-mail: ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl

Tel.: 0318-52 25 83