Bomen en Openbaar Groen

De werkgroep zet zich in voor duurzaam ecologisch groen- en boombeheer in Veenendaal.

Doelstelling

Bevorderen van duurzaam ecologisch openbaar groenbeheer;

Bevorderen van duurzaam (laan)boombeheer met een hoog percentage inlandse soorten;

Via een ‘bomenroute’ bestuur en burgers bij bomen en boombeheer betrekken.

Coördinator en contactpersoon

Carlo van de Weerd Tel: 0318 561 134

Programma

Overlegplatform met de gemeente Veenendaal

Eén van de vaste activiteiten van de werkgroep is “Overleg met de gemeente”, met enkele medewerkers van de afdeling Groen en van de vereniging Groei en Bloei.

Resultaten van dat overleg zijn onder andere de bomenroutes, een wandelroute en een fietsroute door Veenendaal met een beschrijving van allerlei boomsoorten.

Op het moment, werken we aan een ambitieus project dat over een jaar concreet moet zijn. Door Natuurmonitoring in Veenendaal via internet, kunnen we dan zien welke soorten planten en dieren er in Veenendaal voorkomen en dus ook welke plekken voor de natuur belangrijk zijn.

Om het project tot een succes te maken, willen we jullie hulp vragen want de gegevens komen niet vanzelf in het systeem. Binnenkort is er een bijeenkomst waarin een toelichting wordt gegeven over het systeem. Iedereen die belangstelling heeft is daar welkom. Geeft u aan de coördinator van de werkgroep door als u belangstelling heeft en een uitnodiging wilt ontvangen? "Informatie vragen per e-mail" .

U vraagt zich misschien af waarom dit systeem ontwikkeld wordt omdat er landelijk ook al instanties zijn die waarnemingen vastleggen en informatie verschaffen (Vlinderstichting en Natuurloket bijv.). De landelijke systemen geven de waarnemingen per uur hok of km hok. Het systeem voor Veenendaal is gedetailleerder zodat voor een straat of een parkje al gegevens bekend zijn.

---------------------------

Een ander onderwerp, dat aan de orde kwam in het overleg, is het onderhoud van het Dragonderpark. Het is een belangrijk groengebied met een natuurlijke uitstraling.
Maar dat blijft niet vanzelf zo en daarom heeft de gemeente plannen om er onderhoud uit te voeren. Er moet wat meer licht op de bodem komen en er komen enkele zichtlijnen om wat openheid en variatie aan te brengen. Het takhout moet op ‘rillen’ komen waarin vogels kunnen broeden en allerlei dieren een schuilplaats kunnen vinden.

De gemeente gaat de bewoners in de wijk informeren over de plannen. Onderdeel van het plan is dat de bewoners mee kunnen helpen op enkele ‘werk’dagen waar u ook welkom bent.
De werkgroep ondersteunt die actie en zal u ook op de hoogte houden. "Informatie vragen per e-mail" .

De gemeente maakt een draaiboek voor de werkzaamheden en geeft duidelijk aan welke activiteiten de vrijwilligers kunnen doen. De krachten worden verdeeld en de mensen gaan onder deskundige leiding aan de gang.
Dit voorjaar is er al een gedeelte oever opnieuw ingericht met een natuurvriendelijke insteek.

Aktie

Als IVN, werkgroep "Bomen en Openbaar Groen", zijn we benieuwd naar uw mening over bomen. Wat vindt u van bomen in het algemeen, van bomen in Veenendaal en in het bijzonder de boom bij uw huis.
Wilt u een reactie sturen per e-mail

De werkgroep heeft nog plaats voor nieuwe leden. U kunt zich aanmelden bij de coördinator: "Aanmelding" .

Geschiedenis

In de winter van 2001/2002 zorgde het kappen van bomen door de gemeente Veenendaal en het Waterschap voor een hoeveelheid reacties van mensen waar het IVN niet op gerekend had. Het IVN was er door verrast en besloot hierop te anticiperen door een werkgroep op te richten die het kapbeleid van diverse instanties in de gaten zal houden. Zodoende werd er in mei 2002 een nieuwe werkgroep toegevoegd aan de gevarieerde lijst bestaande werkgroepen van het IVN Veenendaal e. o.
De naam van de werkgroep luidt voluit: "Werkgroep Bomen & Openbaar Groen". Want al na de eerste vergadering bleek dat de werkgroep in een breder verband naar het openbaar groen wil kijken. Hieronder volgt een korte opsomming van de onderwerpen waar de werkgroep zich mee bezig houdt.

Onderwerpen

Waardevolle bomen

Een (aanvullende) inventarisatie laten maken van waardevolle bomen binnen Veenendaal. In opdracht van de gemeente Veenendaal is al eens een inventarisatie gemaakt. Thans werkt de gemeente aan het actualiseren van deze inventarisatie en zal de lijst met bijzondere bomen worden uitgebreid.

Kappen van bomen

Het bewaken van het verlenen van kapvergunningen.

Bomenroute

Het aanpassen en/of samenstellen van een (nieuwe) bomenroute. De Werkgroep Natuurpaden heeft in mei 1995 een bomenroute uitgegeven in het kader van het IVN thema "Natuur in stad en dorp". Door zo'n route kunnen de inwoners van Veenendaal op de hoogte gebracht worden van de meest bijzondere bomen van Veenendaal.

Ecologisch groenbeheer

Het volgen van het ecologisch groenbeheer in Veenendaal, in de breedste zin van het woord. De gemeente Veenendaal heeft ooit een plan gemaakt voor de uitvoering van ecologisch groenbeheer. Dit plan wordt inmiddels al uitgevoerd. De werkgroep zal de gemeente stimuleren zich aan het schema te houden en niet af te wijken van het plan en daar waar nodig adviseren. Maar daarnaast kan de werkgroep ook inventariseren wat het resultaat is van het ecologisch groenbeheer. Zo kunnen bijvoorbeeld positieve resultaten bekend gemaakt worden aan de gemeente en aan de inwoners van Veenendaal zelf, om aan te geven dat vooral doorgegaan moet worden met ecologisch groenbeheer. Uiteraard kan de Werkgroep Bomen & Openbaar Groen bij het inventariseren geassisteerd worden door de Werkgroepen Vogels en Planten (en eventueel de Zwammen).

Plannen openbaar groen

Advies geven over nieuw in te richten openbaar groen en ecologisch groenbeheer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnieuw in te richten stadspark "De Groene Velden". Maar ook het groen in de nieuw te bouwen woonwijken in bijvoorbeeld Dragonder-oost, reconstructies van wegen en woonwijken met de gevolgen voor het omliggende groen, groenonderhoud, enzovoort.

Overlegplatform

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat de werkgroep meer wil communiceren naar instanties die het groenbeleid bepalen in Veenendaal en omgeving. Het is dan ook verheugend dat er een overlegplatform is ingesteld waarin de werkgroep en de gemeente Veenendaal (afdeling stadsinrichting) zitting hebben genomen. Zo vind er regelmatig overleg plaats waarbij de actualiteit van bomen en groenbeheer wordt behandeld.

Wilt u meer weten over de werkgroep Bomen & Openbaar Groen of informatie over bepaalde zaken met betrekking tot openbaar groen, schroom dan niet om contact op te nemen met de coördinator van de werkgroep.