Milieu

Alles wat betreft de Omgeving: Aandacht voor meldingen over gevonden dieren, giftige planten, zwerfvuil, bestemmingsplannen, vergunningen, ontheffingen, visies, zienswijzen, beroep- en -bezwaarprocedures, veelal met tijdig en vooraf overleg met de gemeente of provincie of een organisatie zoals NMF Limburg en Milieugroep Schinnen-Spaubeek.

Coördinator: Martien van Wezel
Tel. 046-4434275; E-mail: info@ivnspaubeek.nl