Flora en Fauna

Iedereen die belangstelling heeft voor planten en dieren, en die lid is van het IVN Spau-Beek, kan aan deze werkgroep deelnemen. Het kennisniveau is beslist niet belangrijk, en er is binnen de groep veel kennis aanwezig. Op dit moment bestaat de werkgroep uit ongeveer 25 leden. Het hoofddoel van de werkgroep is om samen kennis te delen en uit te breiden omtrent onze flora en dieren.

De buitenactiviteiten vinden in de regel plaats tussen maart en september, in de wintermaanden vinden er binnenactiviteiten plaats. Meestal is dit op een woensdagavond in ons Natuurcentrum Moorheide. Tijdens de buitenactiviteiten (meestal rondom ons IVN Home) wordt een gebied bezocht en wordt geprobeerd de aldaar aangetroffen planten te determineren. Verder worden excursies in de wijdere omgeving georganiseerd, bv. met extra aandacht voor de dassen in onze gemeente. Tijdens de binnenactiviteiten proberen we aan de hand van presentaties en practica onze kennis te delen en uit te breiden.

U kunt zich op ieder moment bij de groep aansluiten, maar natuurlijk is het ook mogelijk om een keer sfeer te komen proeven tijdens een van onze activiteiten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator Wim Castenmiller (046-4374800 of wim.castenmiller@online.nl