Aanmelden als lid Spau-Beek

U kunt zich het gehele jaar door aanmelden als lid van onze IVN afdeling.

Als u een abonnement wenst op De Natuurgids: het Limburgse blad voor Natuur, Milieu en heem in Limburg, ad 17 euro per jaar voor 8 nummers, stuur dan een mail naar onze secretaris, Info@ivnspaubeek.nl