Geologie

Iedereen die belangstelling heeft voor geologie kan aan deze werkgroep deelnemen. Het kennisniveau is beslist niet belangrijk. Voorwaarde is wel dat men lid is van een IVN afdeling. Op dit moment bestaat de werkgroep uit ongeveer 15 leden, deels uit Spaubeek en deels van elders.

Het hoofddoel van de werkgroep is belangstellenden kennis te laten maken met de geologisch opbouw van het Limburgs landschap, de Ardennen en de Eifel, die nauw met elkaar verweven zijn.

Geologie

De activiteiten vinden in de regel plaats tussen oktober en mei. Binnenactiviteiten, meestal op een dinsdagavond in ons Natuurcentrum Moorheide, worden gecombineerd met buitenactiviteiten op een aantal zaterdagen in het voorjaar. Tijdens de binnenactiviteiten leren we gesteenten determineren, werken we met microscopen en zijn meestal een of meer interessante diapresentaties te verwachten.

De buitenactiviteiten spelen zich veelal in onze eigen omgeving af.

Meestal wordt ook een uitstapje naar de Ardennen of de Eifel ingelast. Tijdens excursies maken we kennis met de geologische opbouw van de omgeving en verzamelen we fossielen en gesteenten.

U kunt zich op ieder moment bij de groep aansluiten, maar natuurlijk is het ook mogelijk om een keer sfeer te komen proeven tijdens een van onze activiteiten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator Lei Nelissen (06-27444052) of lei.nelissen@home.nl