Werkgroepen

Reeds vier jaar lang verschijnt ieder kwartaal onze digitale nieuwsbrief ‘Natuurpalet’, die u in tekst en ook in fotomateriaal laat meegenieten van de activiteiten binnen de diverse werkgroepen. Als u deze nog niet ontvangt meld dat dan aan onze secretaris Martien van Wezel.

Hierna volgt een beknopte beschrijving van de verschillende werkgroepen en hun bezigheden. Om te weten bij wie u terecht kunt voor aanvullende informatie vermelden we tevens de naam en contactgegevens van de coördinator(en). Om eens kennis te maken met een werkgroep is het altijd mogelijk om een tijdje vrijblijvend mee te draaien; neem daartoe contact op met de genoemde coördinator om te vernemen welk activiteitenprogramma er gepland is. Iedereen kan alle meest actuele informatie over onze activiteiten of evenementen ook steeds vinden op onze website; www.ivnspaubeek.nl en op onze facebookpagina

www.facebook.com/ivnspaubeek