Algemeen

De afkorting IVN stond voor ‘Instituut voor Natuurbeschbermingseducatie’, maar de naam is veranderd in ‘IVN Natuureducatie’.  IVN is een landelijke vereniging en bestaat uit een grote groep vrijwilligers en beroepskrachten die streven naar meer natuur en een beter milieu in de directe woon- en werkomgeving. Ze brengt mensen bijeen, die actief willen zijn in de zorg voor natuur en milieu, vooral op lokaal niveau. Educatie is het middel om dat doel te bereiken waarmee het IVN zich onderscheidt van andere natuur- en milieuorganisaties

Binnen IVN worden talrijke activiteiten georganiseerd zoals excursies, wandel- en fietstochten, lezingen, jeugd- en jongerenactiviteiten en projecten op scholen. Beroepskrachten ontwikkelen onderwijsprogramma’s en leermiddelen. Ook geeft IVN het geïllustreerde tijdschrift ‘Mens en Natuur’ uit. Daarin staan actuele artikelen over natuur en milieu.

Daarnaast zijn in IVN mensen verenigd die actief de natuur willen beschermen. Zij zetten zich in voor het behoud en de ontwikkeling van een groen Nederland. IVN heeft meer dan 16.000 leden die in 180 lokale afdelingen, 11 provinciale consulentschappen en de jongerenwerkgroep ‘IVN Jong’ actief zijn. Het landelijk hoofdkantoor staat in Amsterdam. Daar is tevens een documentatiecentrum gevestigd, waarvan iedereen gebruik van kan maken.