Verslag Boomfeestdag 2022 Bomen en struiken

Verslag Boomfeestdag 2022

Sint-Oedenrode 21 november 2022

16 Nov. was het weer zover.  Op deze prachtige zonnige dag ging de jaarlijkse boomplantdag wederom van start. Vooraf hadden zich een 3-tal scholen opgegeven om hieraan deel te nemen. Deze werden in 2 groepen verdeeld, n.l.

 `s Morgens van 9.00 uur tot 10.30 uur met opening door wethouder: Johan van Gerwen.

  • School Kienehoef met ± 25 leerlingen
  • Oda- school met 30 leerlingen.

`s Morgens van 10.30 uur tot 11.45 uur met opening door wethouder : Rik Compagne.

  • School uit Eerschot met 35 leerlingen.

Voor de plantdag kon beginnen had de Gemeente in de persoon van Ad Foolen de nodige werkzaamheden laten verrichten o.a. door de fa. Ploegmakers die de grond had voorbereid en plantgaten voor de bomen had gegraven. Verder stond er een kantinewagen met toiletten klaar en was er een kraam opgezet voor uitreiking van enkele versnaperingen en drank na afloop van de werkzaamheden.

bfd1De jongens en meisjes arriveerden per fiets onder leiding van een leerkracht en enkele ondersteunende ouders. Na opening door wethouder Johan van Gerwen werden de benodigde batsen en steekschoppen uitgedeeld en vertrok men naar de werkplekken o.l.v. een IVN-lid of medewerker van de Gemeente. Tevens werden er diverse struikjes uitgedeeld die ook deel uitmaakten van deze plantdag.

bfd2bfd3boomfeestdagOok de pers was aanwezig om te filmen en gesprekken op te nemen.

bfd4Het talud van de A-50 was voor sommige kinderen erg aantrekkelijk en dus werd er tussendoor nog al eens geklommen en gezwaaid naar het voorbij komende vrachtverkeer.

bmf5bmf6Voordat de eerste twee groepen weer vertrokken kregen zij aan de kraam wat frisdrank aangeboden, kon men een appel uit de kist nemen en werd aan iedere deelnemer een handvol pepernoten uitgedeeld. Ook konden zij per schoolklas hun naam opschrijven op een boomschijf welke nadien bij de bewuste school zou worden afgegeven.

Om 10.30 uur kwam de 3de groep aan waarbij wethouder Compagne de opening verrichte.

bmf7Tevens nam hij nadien ook even de spade ter hand onder toezicht van projectleider Ad Foolen en een paar kinderen. Geen alledaagse bezigheid voor hem.

bmf8Rond 11.30 uur was de klus geklaard en vertrok de laatste groep wederom richting school alvorens eveneens de kraam te hebben bezocht. Al met al een goed geslaagde ochtend.

Resultaat, wederom een 60-tal bomen gepland langs het talud van de A-50 en tevens een groot aantal struikjes.

bmf9Theo Gottenbos, 16 Nov. 2022.

 

Verslag boomfeestdag

Ontdek meer over

Deel deze pagina