De wintervoedselakker, een voedselbron in de koude maanden

Wintervoedselakkers zijn akkers die voor 90-100% bestaan uit granen en kruiden die niet worden geoogst en ondergeploegd tot het volgende jaar (maart-mei). De zaden blijven op de akker. Hiermee zijn ze een belangrijke voedselbron en een schuilplaats voor overwinterende akkervogels zoals de veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de graspieper.

De akkers zijn ook belangrijk voor muizen en deze trekken op hun beurt uilen en roofvogels aan. Ook in de zomer zijn deze akkers een voedselbron voor vogels door de rijkdom aan insecten. Zo zorgt de wintervoedselakker voor een hoge biodiversiteit en een completer voedselweb. Kortom het voedselweb is in het hele gebied completer. Dit zorgt ervoor dat de akkers minder gevoelig worden voor ziektes en plagen.


Een wintervoedselakker is een perceel of strook waar granen en andere zaaddragende planten niet worden geoogst of ondergeploegd maar tot ver in de winter blijven staan. Ze vormen in de herfst en winter een rijke voedselbron voor vogels en bieden ook dekking.

Wil je hier meer over weten en lijkt het je leuk om een kijkje te nemen bij een wintervoedselakker? Op de grens van Rooi en Son ligt een mooi voorbeeld van een wintervoedselakker van John Latijnhouwers.

Lees hier het artikel in de Mooi Rooi “Wintervoedselakker: een voedselvoorraadje voor de winter”.

Interesse bezoek Wintervoedselakker

Wil je een kijkje nemen bij deze wintervoedselakker, geef dan even je naam en e-mail adres door, we organiseren op 24 september van 9:00 tot ongeveer 11:00 uur een mini-excursie naar deze bijzondere plek.