Vogeltrekpost

Op het Boetelerveld staat een vogeltrektelpost: de Kraal. Hier wordt met name in het najaar (september/oktober) met volle teugen genoten van de fenomenale vogeltrek!

Trektellen is niet (alleen) het kijken naar stipjes in de lucht, maar het beleven van de massale trek van heel veel verschillende vogelsoorten. Daarnaast is het trektellen altijd weer een spannende bezigheid: geen dag is te voorspellen en er is altijd kans op een zeldzame soort die langs de post trekt. Met trektellen is alles mogelijk…!

Telpost Boetelerveld

Zo zijn er vanaf de post al 14 roofvogelsoorten gezien (waaronder: visarend, steppekiekendief, rode wouw en slechtvalk) en vele bijzondere soorten waargenomen. De teller van alle vogelsoorten staat al op 142!

De telpost Boetelerveld ligt aan het wandelpad; vanaf de ingang rechts aanhouden. Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken en meer te leren over trektellen en het herkennen van vogels in vlucht? Kom dan gerust eens langs. Meestal zijn er tellers aanwezig op zaterdag en zondagmorgen.

De resultaten van de telpost zijn te vinden op http://www.trektellen.nl/ en zoek op Boetelerveld, Raalte.

In de voor- en najaars-trek is er vaak wel iemand te vinden.

Telpost Boetelerveld