Bomengroep

Deze werkgroep bestaat sinds 2008. Daarvoor was de Bomengroep onderdeel van de Milieugroep. De Bomengroep houdt zich bezig met de volgende activiteiten op bomengebied:

  • Contacten met de gemeente m.b.t. kapvergunningen en herplant.
  • Inventarisaties op verzoek van gemeente of particulieren.
  • Organiseren van de jaarlijkse Boomfeestdag (zie activiteiten voor basisscholen).
  • Onderhoud van de Bomenroute en het Natuurpad op het Hulsbeek (zie Wandelingen).
  • Adviseren van particulieren wat betreft bomenzaken.
  • Contacten onderhouden met de landelijke Bomenstichting.
  • Organiseren van de jaarlijkse Ontdekkingstocht (zie Wandelingen).

De Bomengroep heeft in de loop der jaren veel kennis opgedaan over bomen in het algemeen en bomen in Oldenzaal in het bijzonder. Weet je hier ook veel vanaf en/of ben je geinteresseerd om mee te doen?

Meld je aan bij de contactpersoon:                                                                     Dick van der Meer, tel. 0541-516469, e-mail:  d_vandermeer@versatel.nl