Oldenzaal-Losser e.o.
IVN
donderdag23jan2020

Nieuwjaarswandeling 19 jan 2020

Derde zondag van het nieuwe jaar!

Tijd voor de jaarlijks terugkerende Nieuwjaars wandeling.
De wandeling werd uitgezet door Toon Brummelhuis en Dick Kooren.
De ontvangst is bij Pelle’s eten & drinken in Deurningen onder het genot van koffie en thee.

2020-01-19_Nieuwjaarswandeling02Daarna verzamelen we ons op het dorpsplein waar Dick Kooren een korte inleiding geeft over de wandeltocht rondom en door Deurningen.

Er worden twee groepen gevormd en met een tussentijd van 10 minuten vertrekken beide groepen richting Marke Gammelke. Direct buiten de dorpskern zijn de geringe hoogteverschillen van de essen te zien.
Het is een prachtige dag en de zon schijnt volop.
De eerste stop is bij het Landkruis na ongeveer 1 km wandelen.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Dorpsbelang Deurningen op 4 april 2002 werd de suggestie gedaan om na te gaan of er belangstelling bestond voor het plaatsen van een Landkruis in het buitengebied van Deurningen.
Er kwamen diverse reacties. Eén ervan was zeer waardevol. Een oud inwoner van de buurtschap Gammelke deelde mede dat in 1950, tijdens een buurtfeest in Gammelke, gesproken werd over het plaatsen van een Landkruis als dank dat deze buurtschap van oorlogsgeweld gespaard was gebleven. Er werd zelfs al een stuk grond aangeboden op de splitsing van de Gammelkeresweg- Koehorsterweg.

2020-01-19_Nieuwjaarswandeling03Van de bouw en het plaatsen van het Landkruis is toen echter niets gekomen.

Toen deze mededeling bij het bestuur van de Stichting Dorpsbelang Deurningen binnenkwam werd spoedig daarna besloten om het Landkruis alsnog te plaatsen.
Tijdens een feestelijke gebeurtenis, waarbij veel parochianen aanwezig waren, werd op 28 september 2003 dit Landkruis door de Stichting Dorpsbelang Deurningen aan de St. Plechelmus Parochie van Deurningen overgedragen.
We vervolgen de wandeling en gaan naar de volgende stop bij Landgoed Vlijertse Meden. Daar werd vorig jaar voor de eerste keer een Natuurwerkochtend georganiseerd door EnHoe, waarmee IVN Oldenzaal-Losser e.o. samenwerkt.
Landgoed Vlijertse Meden ligt aan de Deurningerbeek en er is vorig jaar voornamelijk opslag van elzen gerooid. Dit was ongeveer halverwege de wandeling en dit was een prachtige plaats om met beide groepen onder het genot van een drankje te proosten op het nieuwe jaar.
Tijdens het vervolg van de Nieuwjaars wandeling hebben we verschillende facetten van de Deurningerbeek kunnen bewonderen.
De Deurningerbeek, schoonheid van het dorp. Bij de realisatie is rekening gehouden met de wensen van alle aanwonenden in de dorpskern. Een ieder mocht tijdens “keukentafel gesprekken” zijn of haar wensen kenbaar maken, waarna de landschaps architect bij het ontwerpen rekening heeft gehouden met een ieders wensen. Daarbij is alleen recreatief gebruik door direct aanwonenden.
Op verschillende plaatsen in het dorp was het natuurlijke verloop van de beek te zien.
2020-01-19_Nieuwjaarswandeling04Daarin zijn vistrappen en een cascade met stenen aangebracht.
Dit heeft in korte tijd zijn vruchten afgeworpen en ijsvogel, weidebeekjuffer en bermpjes zijn regelmatig waar te nemen bij de Deurninger beek.
Terug en Deurningen kreeg de dag een vervolg bij boerderij Stakenboer in Oldenzaal. Het geheel werd afgesloten door een dankwoord van de voorzitter Theo von Piekartz van  IVN en hapjes en drankjes.

Dick Kooren.

Meer foto's!