Oldenzaal-Losser e.o.
IVN
woensdag03mrt2021

Jufferbeek-Noord

Bericht TCTubantia 1 maart 2021

Bijna twee jaar geleden sprak Wilbert Kallenberg namens het IVN Oldenzaal-Losser e.o. al zijn ongerustheid uit over de plannen die destijds op tafel lagen. 'Een versluierde weergave van de realiteit' was toen zijn diagnose. Nergens waren nieuwe gebouwen, wegen of parkeerplaatsen ingetekend. Met zo'n onduidelijk verhaal zou het volgens hem wel heel erg lastig worden om de koers van het college te controleren. In het stadhuis lijkt de realisatie van een nieuw werkgebied de belangrijkste stip op de horizon. En dat baart het IVN zorgen.

Bedenkingen

In een reactie op de gebiedsvisie heeft de natuurorganisatie haar bedenkingen op een rijtje gezet. Blijven de bestaande groenstructuren in Jufferbeek-Noord gehandhaafd? Hoeveel bebouwing is er straks toegestaan in het deelgebied Groen en Wonen? Wordt het groen dat verdwijnt in het deelgebied Ontmoeten en Verbinden elders gecompenseerd? Waar blijft de duidelijkheid over de verkeerswegen in het gebied? Is Jufferbeek-Noord, in tegenstelling tot Jufferbeek-Zuid, wel bestemd voor kleinschalige bedrijven?

Veel van de vragen die het IVN in de zomer van 2019 had, zijn nog niet beantwoord. Met voorzitter Theo von Piekartz constateert Kallenberg dat er ook bij de bewoners van het gebied nog veel onduidelijkheid is. "We zijn blij dat er een bijenlint komt en dat het college aangeeft dat de groenstructuur wordt gehandhaafd." Maar het voorbehoud dat herhaaldelijk wordt gemaakt door B en W, met formuleringen als 'in principe' en 'voor zover mogelijk', zorgt ervoor dat het IVN scherp blijft.

Kallenberg betreurt de pragmatische insteek van de gemeente bij de ontwikkeling van Jufferbeek-Noord. In plaats van een overzicht als uitgangspunt te nemen, wil het college als eerste beginnen met de ontwikkeling van het deelgebied Ontmoeten en Verbinden. Vooral omdat daar de meeste grond al in eigendom is van de gemeente.

Serieus praten

"Als je de groenstructuren wilt behouden", benadrukt hij, "moet je ook weten hoe de verkeersstructuren eruit gaan zien. De ontwikkeling van een nieuw werkgebied lijkt de voornaamste stip op de horizon. En niet het behoud van het groene karakter van Jufferbeek-Noord." In het politiek forum heeft de wethouder volgens hem toegegeven dat Jufferbeek-Zuid in de praktijk anders is uitgepakt dan op de tekentafel was bedacht. "Hoe gaat Jufferbeek-Noord er straks uitzien? Daar kregen we geen antwoord op. Alles wordt naar de toekomst geschoven en er wordt nog heel erg veel open gehouden."

Om te voorkomen dat het noordelijk deel van de Jufferbeek net zo wordt ingevuld als het zuidelijk deel, moet de gemeente volgens Von Piekartz met alle partijen serieus praten. "Want wat betekent het als je met elkaar aan tafel gaat zitten en er wordt niet naar je geluisterd. Het zou van kracht tonen als er in de visie nog meer aandacht zou komen voor de groenstructuren. Dit is wel het laatste zichtbare stukje groen in Oldenzaal. Dat moet een goede bestemming krijgen!"