Oldenzaal-Losser e.o.
IVN
dinsdag23jul2019

IVN groeit, bloeit en boeit

Natuurvereniging IVN Oldenzaal-Losser e.o. houdt zich bezig met natuureducatie, natuurbeleving en duurzaamheid. Voorzitter Theo von Piekartz, secretaris Diane Traanman en bestuurslid Mariska Damink zijn trots op

 

IVN Oldenzaal-Losser e.o.

Persbericht, dinsdag 23 juli 2019, De Glimlach van Twente.

In 2018 vierde IVN Oldenzaal haar 35e verjaardag .Met een sterk stijgend ledenaantal (zie kader) en veel actieve leden is de vereniging springlevend. Theo: “We hebben 12 werkgroepen waarvan de meesten een vertegenwoordiging hebben in het bestuur. De jaaragenda van IVN telt zo’n 56 activiteiten.

We bieden de werkgroepenveel ruimte om nieuwe ideeën te bedenken en uit te proberen. Zo hebben we pilots gedraaid met projecten als ‘Kikkers in de klas’, die we later opschalen in onze programmering. Die ontwikkelingen houdt de club levendig.” Als het om vrijwilligers gaat, heeft IVN een prima basis. Zo hebben nog één vacature in de werkgroep PR en communicatie, hiervoor nodigen we mensen graag uit om zich te melden, zie onze website.” Sinds 2014 kan IVN beschikken over ruimte in de Boerderij de Stakenboer en bij Impuls in de Breedwijs. Mariska: “We hebben natuurlijk veel buitenactiviteiten, maar we hebben ook binnenruimte nodig voor opleidingen, lezingen, overleg en opslag. Het is fijn dat we een vaste faciliteit hebben, dan kunnen wij ons beter focussen op onze activiteiten.” IVN verzorgt niet alleen activiteiten, maar ook opleidingen. Daarnaast geeft IVN ook gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld aan de gemeente, over zaken als bomenkap, beleid openbaar groen en ook de ontwikkeling van de stadssingels en het plan Jufferbeek. IVN doet veel voor de jeugd: eigen activiteiten, maar ook projecten in samenwerking met scholen, de Bijenvereniging en de Höfte. Diane: “Zo hebben we ons ‘beestjesproject’ in de tuin van de Höfte. Daar bereiken we van 12 bassischolenscholieren van groep 7 mee! We willen ook graag meer invulling geven van natuureducatie op het voortgezet onderwijs.” Het project ‘Scharrelkids Doedagen’ is een mooi voorbeeld. Dat zijn natuurontdekkingstochten op het Arboretum in de Lutte, één keer per seizoen, voor kinderen èn (groot) ouders. Het leuke is dat niet alleen de kinderen veel opsteken, maar dat we de ouders ook leren om samen met hun kinderen de natuur te beleven en om creatief te zijn met wat je in de natuur vindt.

Een bijzondere doelgroep vormen de senioren. Diane: “Met het programma ‘Groene Visite’ leggen we inmiddels 110 bezoeken per jaar af bij verzorgingstehuizen In N-O Twente .Vooral bij dementerende ouderen heeft ons bezoek een belangrijk effect.Omdat we de ouderen betrekken bij de natuur ,door zien, ruiken en voelen komen vaak oude herinneringen los en krijg je hart verwarmende  contacten met de bewoners.We zouden graag een pakket willen ontwikkelen om bijvoorbeeld foto’s achter te laten bij de mensen.” Mariska is ook actief in de werkgroep Educatie.,“met de werkgroep Educatie hebben we een sterke troef in handen. We verzorgen de opleiding natuurgids helemaal zelfstandig, en dat is wèl een  cursus van anderhalf jaar met 48 sessies. Het leuke is: onder die cursisten vind je weer potentiële nieuwe leden.” Om te kunnen blijven ontwikkelen zou het bestuur ook graag nieuwe donateurs verwelkomen. Theo: “We willen ons lesmateriaal graag actueelhouden en aantrekkelijk en professioneel vormgeven. Onze activiteiten groeien ook sterk. En dat kost geld.” Meer informatie over IVN, lidmaatschap, de vacature en mogelijk donateurschap is te vinden op www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo

Algemene Informatie over IVN Oldenzaal-Losser e.o.

•  Aantal leden in 2019: 164 (58 leden in 2014 )                                                      •  Aantal activiteiten voor volwassenen: 36                                                             •  Activiteiten voor ouderen in verzorgingshuizen: 110                                         •  Aantal activiteiten voor jongeren: 37                                                                    •  Aantal werkgroepen: 12                                                                                           •  Volwassenen deelnemers in 2018: 4300                                                              •  Jongeren die hebben deelgenomen: 1400