Oldenzaal-Losser e.o.
Kind & Natuur
zondag14jul2019

Geuren, Kleuren en Vrolijke gezichten

Onderhoud van “de Vlinderhof” park Stakenkamp

Nog net voor de zomervakantie is een klein begin gemaakt met het maaibeheer in de Vlinderhof.  Een aantal plekken waar nog teveel gras groeit is gemaaid en vervolgens afgeharkt door leerlingen uit groep 5 van de Leemstee onder begeleiding van twee IVN schoolgidsen. Hierdoor krijgen ook deze plekken meer kans om geleidelijk aan bloemrijker te worden.

Later in juli wordt de Vlinderhof voor een groot deel gemaaid. Als je al die mooie veldbloemen ziet, dan vraag je je al snel af: is dat niet jammer? En de insecten dan?

Huub Zoontjes geeft op bovenstaande vragen het volgende antwoord:    

Ik zal het proberen uit te leggen. De Vlinderhof ontwikkelt zich erg goed. Meer dan 50 soorten wilde bloemen zijn gekiemd en vormen een prachtige bloemenweide. Aan hoe de bloemen zich ontwikkelen kunnen we zien hoe bijvoorbeeld de voedselrijkdom van de bodem is. In de Vlinderhof is dit nog redelijk voedselrijk. Het gevaar is nu dat grassen en lastige soorten als de ridderzuring kans zien zich te ontwikkelen en veel bloemen zullen wegconcurreren. Door twee keer te maaien (eind juli en eind september/begin oktober) en af te voeren wordt de bodem geleidelijk aan minder voedselrijk en zullen de veldbloemen zich beter kunnen ontwikkelen en minder concurrentie ondervinden. Op de lange termijn is dit niet alleen beter voor een mooi beeld, maar vooral ook voor bijen, vlinders, andere insecten en natuurlijk vogels. Tijdens het maaien laten we op een aantal plaatsen wat kleine stukken overstaan, zodat insecten er hun toevlucht kunnen zoeken en eventueel nog niet rijp zaad verder kan rijpen.                                                             Vlindertuin

Het is dus voor een duurzame ontwikkeling van een blijvend mooie bloemenweide belangrijk om op het juiste moment en in de juiste frequentie te maaien. Het zal straks wel even wat kaler zijn, maar al snel komt de groei er weer in en voor je het weet verschijnen er weer bloemen.