Oldenzaal-Losser e.o.
Landschap
Op
woensdag13nov201919:30

Ontstaan van het Landschap van Twente 13 nov. 2019

Een reis door de ontstaansgeschiedenis van het Twentse landschap onder invloed van natuur, klimaat en mens.

Op Woensdag 13 november organiseert IVN Oldenzaal-Losser e.o. een lezing over het ontstaan van het huidige landschap.                                                   Erik Hurkens en Robert Arends nemen je mee terug in de tijd.

Eerst was het vooral de natuur die het landschap bepaalde. Delfstoffen, klei- en zandlagen werden lang geleden gevormd. De IJstijden hebben vooral het reliëf gevormd met de stuwwallen en de loop van beken en rivieren.

In de huidige warme periode kwam de vegetatie terug en ontstonden moerassen, veen en uitgestrekte bossen.

Vanaf zo’n 5.000 jaar geleden beïnvloedde de mens het landschap. Eerst bescheiden, maar vanaf de Middeleeuwen steeds meer. Aan de orde komen esdorpen, het potstalsysteem, het marke-systeem, kunstmest, textielfabrikanten, ontginningen, schaalvergroting, ruilverkaveling en het huidige beleid. Ook wordt er een poging gedaan een stuk(je) vooruit te kijken...

Woensdag 13 november van 19.30 tot 22.00 uur.                                                    De kosten zijn €3,00 (voor leden van het IVN €1,50).      

Helaas, aanmelden voor de lezing is niet meer mogelijk, we zitten vol.

Mocht je buiten werken leuk vinden met een stukje Twentse geschiedenis dan is de natuurwerkochtend Grafheuvels Groote Veld op zaterdag 23 november iets voor jou!

 

 

 

 

Algemene informatie

woensdag 13 november 2019 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
Breedwijs
Helmichstraat 42b
Oldenzaal
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image