Oldenzaal-Losser e.o.
Landschap
Op
woensdag17nov202119:30

Lezing Landschap Twente 17 november 2021

Helaas kan deze activiteit geen doorgang vinden tengevolge van de recente Coronabeperkingen.

 

Een reis door de ontstaansgeschiedenis van het Twentse landschap

Op woensdag 17 november organiseert IVN Oldenzaal-Losser e.o. een lezing over het ontstaan van het huidige landschap.
Erik Hurkens en Robert Arends nemen u mee terug in de tijd.

2021-11-17_LezingLandschapTwente02Eerst waren het vooral langdurende geologische processen die het landschap bepaalden. Delfstoffen, klei- en zandlagen werden lang geleden gevormd. De IJstijden hebben het reliëf bepaald met de stuwwallen en de loop van beken en rivieren.
In de huidige warme periode kwam de vegetatie terug en ontstonden moerassen, veen en uitgestrekte bossen.
Vanaf zo’n 5.000 jaar geleden beïnvloedde de mens het landschap. Eerst bescheiden, maar vanaf de Middeleeuwen steeds meer.
2021-11-17_LezingLandschapTwente03Aan de orde komen esdorpen, het potstalsysteem, het markesysteem, kunstmest, landgoederen, ontginningen, schaalvergroting, ruilverkaveling en het huidige beleid.
Ook wordt een poging gedaan een stuk(je) vooruit te kijken.

Adres: Breedwijs  Helmichstraat 42b  7574TX  Oldenzaal
Datum: woensdag 17 november van 19:30 tot 22:00 uur
Kosten: €3,00 (voor leden van het IVN €1,50).  
De deelname is beperkt.

Let op: IVN Oldenzaal-Losser e.o. houdt zich aan de op dat moment geldende coronamaatregelen van de Rijksoverheid. De organisatie behoudt zich het recht voor om de activiteit of inschrijving te annuleren.

Aanmelden kan helaas niet meer (11-11-2021), het maximum aantal aanmeldingen is bereikt.

Algemene informatie

woensdag 17 november 2021 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
Breedwijs
Helmichstraat 42b
7574TX Oldenzaal
Nederland
Google Maps image