Algemene ledenvergadering

Op woensdag 29 maart 2023 is de algemene ledenvergadering van IVN Nuenen, in onze ruimte in het Klooster. We starten om 19.30 uur.

Agenda

  • Opening
  • Verslag ledenvergadering 30 maart 2022
  • Mededelingen, jaaroverzicht, plannen
  • Financiën (het financieel jaarverslag en de begroting zijn op te vragen bij de penningmeester)
  • Verslag kascommissie
  • Bestuur: Dorothé Kuijten, Wil Fortanier en Paula van Agt hebben één termijn er op zitten. Wil en Paula zijn herkiesbaar, Dorothé niet. Elfriede Groenen is kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid.
  • Jubilarissen
  • Rondvraag en sluiting

Na afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn.

Waar
IVN-ruimte in het Klooster
Park 1
5671 GA Nuenen
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Paula van Agt

secretaris

Ontdek meer over

Deel deze pagina