Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

In veilige handen: Voorkomen van (seksueel) ongewenst gedrag

April 2015 heeft de Landelijke Raad van IVN hierover een notitie aangenomen.

(Seksueel) ongewenst gedrag is een item dat afgelopen jaren bij vrijwilligersorganisaties  tot incidenten heeft geleid en daarom zal ook IVN Nuenen haar leden en de buitenwereld duidelijk moeten maken, dat zij dergelijk gedrag niet tolereert, aan zal pakken en probeert te voorkómen.

Volgens de notitie moet elke vereniging:

1.     Een risico-inventarisatie maken

2.     Alle vrijwilligers betrokken bij activiteiten met kinderen, jeugdigen en kwetsbare personen een gedragscode laten ondertekenen

3.     Vrijwilligers die met kinderen, jeugdigen of andere kwetsbare personen werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten overleggen

4.     Een vertrouwenscommissie of vertrouwenspersoon aanstellen

Binnen ons IVN zijn risicogroepen: scholengidsen, jeugd-IVN  en SDNI (natuurgroep van mensen met verstandelijke beperking).

Vrijwilligers die met deze groepen werken zijn zeer zelden in een één op één situatie met één deelnemer. Binnen SDNI zijn er afspraken voor die situaties bv met betrekking tot begeleiden naar toilet door een persoon van hetzelfde geslacht.

Coördinatoren en vrijwilligers die “kwetsbare” personen begeleiden, verkeren zelf ook in een “kwetsbare” positie. Daarom is het goed dat zij alert zijn en aanspreekbaar zijn op elkaars gedrag. Ook de schijn van seksueel ongewenst gedrag dient vermeden te worden.

Als Bestuur vinden we het bespreekbaar zijn van gedrag belangrijk. Daarom kiezen we er vooralsnog niet voor om een gedragscode te laten ondertekenen en een VOG te laten aanvragen. Deelnemers dienen bij ons in veilige handen te zijn.  Dat bereik je niet met een handtekening onder een papier.

In het Coördinatoren Overleg is de notitie “In Veilige Handen” besproken en hen is gevraagd aandacht te hebben voor dit onderwerp binnen de werkgroepen.

Onheus gedrag dient binnen de desbetreffende groep aangepakt te worden en bij het bestuur gerapporteerd te worden. Vanuit het Bestuur heeft Ellie Kok de rol van vertrouwenspersoon op zich genomen en het Bestuur hoopt dat er meteen bij vermoedens contact met haar opgenomen wordt, omdat geruchten snel een eigen leven kunnen gaan leiden.

Ellie Kok kent ook de organisaties die op dit terrein actief zijn. Als huisarts was zij in het verleden coördinator van een groep vrouwelijke artsen die de medische opvang deed van slachtoffers van seksueel geweld en zij heeft ook te maken gehad met situaties waarin kinderen (mogelijk) slachtoffer waren. Vanuit het Bestuur kan zij ook de landelijke en regionale ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp volgen en zo nodig een bijdrage leveren. We kunnen ook bij het Landelijk IVN juridische ondersteuning vragen.

Namens het Bestuur,

Ellie Kok, vertrouwenspersoon

contact: elliekok123@gmail.com of tel: 040-2836728 of 0650933410

Oktober 2015