Amfibieën

De Amfibiënwerkgroep Nuenen houdt bij hoeveel kikkers, padden en salamanders er in de poelen rondom het dorp verblijven. Door hun dunne huid zijn deze beestjes heel gevoelig voor veranderingen in hun leefomgeving, denk aan vervuiling van het water, en daarom is monitoren belangrijk. Amfibieën – larf of volwassen – spelen een rol in de voedselketen van veel andere dieren. Je kunt soorten alleen beschermen als je weet waar ze zitten, en of de populatie toe- of afneemt. 

Nuenen-paddentrekNuenen - Voorzichtig! De padden gaan weer masaal op trek!

De IVN Poelenwerkgroep is sinds 2012 actief. Met subsidie van de gemeente konden netten en professionele zaklantaarns aangeschaft worden. Doel is vast te stellen hoe divers het leven in de poelen rondom Nuenen is.

In de 24 poelen die gemonitord worden zien we in het voorjaar bij de eerste telling vooral kikkerdril van de bruine kikker en ook prachtige paddensnoeren. Grote paddenvrouwtjes sjouwen lustig rond met kleinere mannetjes op hun rug. Ook de kleine watersalamander is een veel geziene gast, en in een diepere poel huizen zelfs een paar tamelijk zeldzame kamsalamanders.

De tweede telling, gewoonlijk rond medio april, gebeurt als het donker is. In het licht van de schijnwerpers zien we 

de dikkopjes van de bruine kikker en de pad, naast larven van de salamanders. Ze hebben prachtige uitwendige kieuwen die verdwijnen als de salamanders het land op gaan (zie foto).

Ook voor derde telling, in juni,  gaan we na de zonsondergang op pad. Meestal laat de groene kikker zich dan duidelijk horen met zijn gekwaak, en ook de dikkopjes van de bruine kikker en de pad zwemmen al vrolijk rond.Nuenen-bruine kikkers

In augustus gaan wij nog eens overdag de poelen langs, als de larven van de kleine watersalamander rondzwemmen, tussen de grote bronskleurige dikkoppen van de groene kikker, met twee of vier poten, en vaak nog met een flinke staart.Nuenen-watersalemander

In het algemeen gaat het best voorspoedig met de amfibieen in de gemeente Nuenen. Een aandachtspunt is wel dat sommige poelen in snel tempo dichtgroeien en nodig geschoond moeten worden. Alle door de werkgroep verzamelde gegevens worden landelijk verwerkt door het RAVON, welke afkorting staat voor Reptielen Amfibieen Vissen Onderzoek Nederland.

Nuenen-wgamfNuenen- Onze werkgroep zoekt enthousiaste leden!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marianne Niemantsverdriet: tel 040 2838086